Down to content

Zrównoważony system drenażowy

Tradycyjnie, typowy obszar miejski zabudowany jest dużymi nieprzepuszczalnymi powierzchniami, a podziemne systemy kanalizacyjne zaprojektowane są tak, by odprowadzały wody powierzchniowe w dużych ilościach, ale bez przywiązywania większej wagi do jakości wód czy wpływu na florę i faunę w otoczeniu. Obecnie coraz częściej kładzie się nacisk na całościowe spojrzenie na problem, ograniczenie wpływu na środowisko, zmniejszenie przepływów wód już u źródła i poprawę ich jakości dzięki zastosowaniu zrównoważonych systemów odwodnienia miast (SUDS). Podstawę tej idei stanowi elastyczne podejście do odwodnienia i kopiowanie jego naturalnego przebiegu – składa się na nią przekierowanie wody zanieczyszczonej lub zbieranie nadmiaru wód, retencja i oczyszczanie, a na koniec powolne wprowadzenie jej z powrotem do obiegu w środowisku, często za pośrednictwem cieków wodnych.


SUDS should use little or no energy (other than sunlight), be easy to manage, resilient and environmentally and aesthetically attractive. Such systems can be designed to work in most urban settings, from hard-surfaced areas to soft landscaped features, and can incorporate a range of different components and methods of control:

  • Filter strips and swales
  • Permeable surfaces and filter drains
  • Infiltration devices
  • Basins and ponds

Technologia Tensar w zrównoważonych systemach odwodnienia

SUDS should use little or no energy, be easy to manage, resilient and environmentally and aesthetically attractive. 

Jak możemy pomóc?

Tensar has a range of products that can prove integral to a SUDS drainage design. Essentially, they fall into two categories:

Structural improvement of porous pavements using Tensar’s innovative geogrids to mechanically stabilise the foundations of permeable paving systems

Erosion control of channels using various erosion control mats for swales, ditches and ponds, including TensarVMax erosion mat, to help natural vegetation establish and then to enhance its erosion resistance to occasional water inundation

Need help?

Broszury