Handel i przemysł

Construction site of a commercial building

Handel i przemysł

Rozwiązania zapewniające szybką budowę i obniżenie kosztów

Rosnące koszty materiałów budowlanych oraz niedobory siły roboczej w handlu i przemyśle sprawiają, że obecnie osiągnięcie ekonomicznych rozwiązań jest trudne. Opóźnienia spowodowane obecnością w podłożu słabonośnych lub niejednorodnych gruntów zwiększają koszty inwestycji, zakłócają harmonogram prac i prowadzą do późniejszych problemów z utrzymaniem obiektu. Niemniej jednak, wiele inwestycji trzeba realizować na obszarach o takich właśnie niepożądanych warunkach gruntowych.

Firma Tensar zapewnia, oparte na najnowszych rozwiązaniach technicznych, sposoby stabilizacji podłoża z użyciem opatentowanych materiałów najwyższej jakości. Sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne proponowane przez nasz zespół mogą wzbogacić standardową praktykę projektową. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ponad 10 tysiącach udanych realizacji na całym świecie, możemy rozwiązać najtrudniejsze problemy związane z optymalnym zagospodarowaniem całego terenu dostępnego pod inwestycję.


Image of Naprawy nawierzchni

Naprawy nawierzchni

Gdy na drodze pojawią się spękania, zazwyczaj na istniejącej nawierzchni układa się nakładkę asfaltową – czasem po uprzednim frezowaniu górnej warstwy. Sprawdzono jednak, że każde 25 mm grubości zastosowanej nakładki przeciętnie opóźnia propagację istniejących spękań na powierzchnię o zaledwie jeden rok. Dzięki zastosowaniu warstwy pośredniej z kompozytu – takiego jak Tensar AX5-GN – wbudowanej przed rozłożeniem nakładki asfaltowej, możliwe jest znaczące opóźnienie propagacji spękań odbitych, co istotnie zwiększa trwałość wykonanej nakładki.;

 

Image of Nawierzchnie dróg i placów

Nawierzchnie dróg i placów;

Częste oddziaływanie ruchu ciężkiego przyspiesza degradację nawierzchni. W związku z tym nawierzchnie dróg i placów w obiektach handlowych i przemysłowych są często bardzo grube i kosztowne. Georuszty Tensar zwiększają trwałość nawierzchni utwardzonych, minimalizując przemieszczenia kruszywa, zapobiegając koleinowaniu i zapewniając ich nośność. Pozwala to na redukcję grubości nawierzchni bez pogorszenia jej funkcjonowania i trwałości. Osiągnięte w ten sposób oszczędności czasu i środków mogą być bardzo znaczące.  

 

Image of Dobry początek i efektywna praca

Dobry początek i efektywna praca

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest zapewnienie niezawodnych i przejezdnych dróg dojazdowych oraz placów magazynowych. Słabonośne lub niejednorodne podłoże stanowi znaczący problem dla inwestorów. Georuszty Tensar mogą zapewnić wymaganą nośność i stateczność nawierzchni nawet na najsłabszych podłożach. Dzięki stabilizacji warstwy mrozoochronnej lub podbudowy pomocniczej, całkowita grubość nawierzchni może zostać zredukowana, co zapewnia oszczędności na pracach ziemnych i materiałach.

Co więcej, nawet w przypadku niekorzystnej pogody i obfitych opadów, georuszty Tensar gwarantują stabilizację platform roboczych pod drogi dojazdowe i place magazynowe – roboty mogą więc postępować bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Image of Ściany oporowe i strome skarpy

Ściany oporowe i strome skarpy

Ponieważ nie wszystkie obiekty handlowe i przemysłowe realizowane są na płaskim terenie, często konieczne może okazać się wzniesienie ściany oporowej lub stromej skarpy – zwłaszcza na terenach górzystych bądź przybrzeżnych. Zastosowanie konwencjonalnych rozwiązań, takich jak ścianki szczelne czy betonowane na miejscu ściany żelbetowe, może okazać się kosztowne, czasochłonne i pracochłonne. Firma Tensar oferuje szeroką gamę konstrukcji systemowych z gruntu zbrojonego, dostosowanych do zastosowań w nawet najbardziej skomplikowanych przedsięwzięciach. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych georusztów jednokierunkowych Tensar oraz wsparciu projektowemu naszego zespołu, konstrukcje z gruntu zbrojonego Tensar gwarantują ekonomiczność i trwałość.

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0