Geokompozyt Tensar® TriAx® (TX-G)

2 najwyższej klasy materiały w jednym kompozycie
3 funkcje jednego produktu
50% redukcja grubości warstwy kruszywa
  • Georuszt Tensar TriAx gwarantuje doskonałą stabilizację kruszywa.
  • Geowłóknina igłowana wysokiej jakości zapewnia separację i filtrację.
  • Zespolenie materiałów w jeden kompozyt ułatwia i przyspiesza wbudowanie.
  • Trzy funkcje spełniane przez jeden wysokiej jakości produkt.
Informacje ogólne

Geokompozyt Tensar TriAx TX-G wykorzystuje zaawansowaną technologię TriAx i łączy ją z zaletami wysokiej jakości geowłókniny. Oba produkty są zespalane fabrycznie, w wyniku czego powstaje materiał kompozytowy. Poza główną funkcją stabilizacji, geokompozyt dodatkowo pełni funkcję separacyjną i filtracyjną.

Wysoka skuteczność separacji i filtracji zapobiega wnikaniu drobnych cząstek gruntu podłoża między ziarna kruszywa, przeciwdziałając obniżeniu efektywności stabilizacji i odwodnienia.


Rozmiar uniwersalny nie istnieje 

Dostępna jest szeroka gama georusztów Tensar TriAx o różnych rozmiarach oczka, co zapewnia całkowitą kompatybilność georusztu i kruszywa o wybranym uziarnieniu. Jest to bardzo istotne ze względu na skuteczne zazębienie i skrępowanie ziaren kruszywa – mechanizm nieodzowny dla efektywnej stabilizacji. Do konkretnego zastosowania dobrać można nie tylko wymiar oczek georusztu, lecz również właściwości i parametry geowłókniny. Produkty Tensar TriAx TX-G są zatem dostępne w licznych wariantach, dopasowanych do specyfiki inwestycji. Firma Tensar zapewnia doradztwo w zakresie doboru produktu TriAx TX-G, dzięki czemu w projekcie uwzględniony zostanie właściwy rodzaj geokompozytu.

Kiedy nawet najlepszy georuszt może nie wystarczyć

W pewnych warunkach gruntowych optymalnym rozwiązaniem może być połączenie bardzo skutecznej stabilizacji gwarantowanej przez georuszt Tensar TriAx oraz separacji zapewnianej przez geowłókninę. Taka potrzeba może zachodzić na terenach o wysokim zwierciadle wody gruntowej czy grząskim podłożu oraz w przypadku, gdy stosowana jest zasypka o niekorzystnym uziarnieniu. Geokompozyty Tensar TriAx TX-G rozkładane są georusztem do góry, aby zapewnić zazębienie z ziarnami materiału zasypowego. Znajdująca się na spodzie geowłóknina poprawia separację.

Aby nawierzchnie przepuszczalne takimi pozostały

Nawierzchnie wykonywane w ramach zrównoważonych systemów drenażowych (SUDS) zazwyczaj mają przepuszczalną górną warstwę wspartą na podbudowie z kruszywa o wysokiej zawartości wolnych przestrzeni. Taki charakter podbudowy jest niezbędny, aby zapewnić retencję wód opadowych i ich stopniowy wypływ do systemu drenażowego. Utrzymanie zawartości wolnych przestrzeni oraz przepuszczalności mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu. Stabilizacja warstwy gruboziarnistego kruszywa geokompozytem Tensar TriAx TX-G zapewnia wzrost nośności oraz zapobiega zanieczyszczaniu i zapychaniu wolnych przestrzeni w podbudowie przez ziarna i cząstki podłoża gruntowego.

Materiały