Kompozyt asfaltowy Tensar® Glasstex® P

20 lat udanych realizacji
2 materiały kompozytowe 
3 funkcje – zbrojenie, rozpraszanie naprężeń, nieprzepuszczalna bariera dla wody
  • Produkt należy do gamy produktów Tensar przeznaczonych specjalnie do zastosowań w nawierzchniach asfaltowych – rozwiązanie dopasowane do konkretnych problemów
  • Firma Tensar ma ponad 30 lat doświadczenia w zbrojeniu warstw asfaltowych
  • Glasstex pełni w nawierzchni trzy funkcje: zbrojenie (przenoszenie obciążeń), rozpraszanie naprężeń oraz utworzenie nieprzepuszczalnej bariery dla wody
  • Ogranicza spękania warstw asfaltowych, zwiększając trwałość nawierzchni
Informacje ogólne

Glasstex to płaski kompozyt, składający się z siatki wiązek włókien szklanych połączonej z igłowaną włókniną. Włókna szklane posiadają bardzo wysoki moduł sprężystości, charakteryzują się więc możliwością przejęcia znacznego obciążenia przy niewielkim odkształceniu. Po nasyceniu lepiszczem włóknina zaczyna spełniać funkcję nieprzepuszczalnej bariery. Glasstex zapewnia funkcję zbrojenia, membrany absorbującej naprężenia oraz nieprzepuszczalnej bariery zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN EN 15381.

Najczęściej kompozyt Glasstex umieszczany jest pod warstwą wiążącą. Następuję połączenie siatki o wysokiej wytrzymałości z warstwą asfaltową, co prowadzi do uaktywnienia funkcji zbrojenia, poprzez przenoszenie narężeń przy niewielkich odkształceniach.

Osiągnięte w ten sposób zbrojenie warstwy asfaltowej przedłuża okres eksploatacji, zapewniając odporność na spękania odbite oraz ograniczając spękania podłużne wynikające z nierównomiernego osiadania pomiędzy nową i istniejącą jezdnią przy poszerzeniach nawierzchni.

Rodzaje produktu

Wybór produktu odpowiedniej wytrzymałości

Dostępne są kompozyty Glasstex charakteryzujące się różnymi poziomami wytrzymałości, co pozwala na dobór materiału adekwatnie do potrzeb danej inwestycji:

  • Glasstex P50
  • Glasstex P100
  • Glasstex P200

Korzyści z zastosowania Tensar Glasstex

Kompozyt Tensar Glasstex ogranicza spękania odbite w nakładkach asfaltowych, redukując również spękania podłużne występujące pomiędzy nową i istniejącą jezdnią przy poszerzeniach nawierzchni. Spełnia także rolę nieprzepuszczalnej bariery, ograniczając wnikanie wody w niższe warstwy nawierzchni.

W jaki sposób kompozyt Tensar Glasstex spełnia trzy funkcje?

W skład tego produktu wchodzi siatka z włókien szklanych o wysokiej wytrzymałości przeszyta do polipropylenowej włókniny. Poprzez związanie z warstwą asfaltową siatka przenosi naprężenia przy niskich odkształceniach, zapewniając efekt zbrojenia. Włóknina ułatwia wbudowanie kompozytu, a po nasiąknięciu asfaltem działa jako membrana absorbująca naprężenia (SAMI) oraz nieprzepuszczalna bariera dla wody i powietrza. Spełniane przez produkt funkcje zbrojenia, membrany absorbującej naprężenia i nieprzepuszczalnej bariery są zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN EN 15381.

Łatwość wbudowania 

Na warstwie, na której ma zostać wbudowany kompozyt Tensar Glasstex, należy poprzez skropienie ułożyć warstwę sczepną. Ilość lepiszcza do wykonania warstwy sczepnej jest określona w projekcie tak, aby zapewnić nasączenie włókniny. Po całkowitym rozpadzie emulsji lepiszcze zawarte w warstwie sczepnej pozwala na pełne przytwierdzenie kompozytu, co umożliwia układanie mieszanki minerlano-asfaltowej na kompozycie przy pomocy typowej rozkładarki. O ile ręczne rozwijanie rolki materiału jest jak najbardziej dopuszczalne, o tyle możliwe jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu do mechanicznego rozkładania kompozytów, co zapewnia szybszy i bardziej jakościowy proces instalacji.

Odpowiedni produkt do odpowiednich zastosowań

Kompozyt Tensar Glasstex należy do gamy produktów Tensar przeznaczonych do zastosowań w nawierzchniach asfaltowych. Jest to specjalnie opracowany produkt, gwarantujący właściwości niezbędne do skutecznego rozwiązania określonego problemu w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych.

Materiały