Kompozyt asfaltowy Tensar® Glasstex®Grid-R

2 główne kierunki wytrzymałości siatki
do 0,9 kg/m2 pozostałego lepiszcza pozostałego po nałożeniu warstwy sczepnej
1główna funkcja – zbrojenie
  • Produkt należy do gamy produktów Tensar przeznaczonych specjalnie do zastosowań w nawierzchniach asfaltowych – rozwiązanie dopasowane do konkretnych problemów
  • Firma Tensar ma ponad 30 lat doświadczenia w zbrojeniu warstw asfaltowych
  • GlasstexGrid-R pełni w nawierzchni funkcję zbrojenia warstw asfaltowych
  • Ogranicza powstawanie spękań  warstw asfaltowych, zwiększając trwałość nawierzchni
Informacje ogólne

GlasstexGrid-R to płaski kompozyt, składający się z siatki wiązek włókien szklanych w otoczce polimerowej połączonej z bardzo lekką igłowaną włókniną. Włókna szklane charakteryzujące się bardzo wysokim modułem sprężystości, a zatem możliwością przejęcia znacznego obciążenia przy niewielkim odkształceniu, spełniają funkcję zbrojenia wg definicji podanej w normie EN 15381. Otoczka polimerowa zabezpiecza siatkę z włókien szklanych i zwiększa jej sztywność. Funkcją lekkiej włókniny jest zwiększenie przyczepności materiału podczas montażu, a w konsekwencji poprawa sczepnościwarstw znajdujących się powyżej i poniżej kompozytu podczas eksploatacji.

Zbrojenie

Najczęściej kompozyt Glasstex umieszczany jest pod warstwą wiążącą. Następuję połączenie siatki o wysokiej wytrzymałości z warstwą asfaltową, co prowadzi do uaktywnienia funkcji zbrojenia, poprzez przenoszenie narężeń przy niewielkich odkształceniach.

Osiągnięte w ten sposób zbrojenie warstwy asfaltowej przedłuża okres eksploatacji, zapewniając odporność na spękania odbite oraz ograniczając spękania podłużne wynikające z nierównomiernego osiadania pomiędzy nową i istniejącą jezdnią przy poszerzeniach nawierzchni. 

Korzyści z zastosowania Tensar GlasstexGrid-R

Kluczową korzyścią z zastosowania kompozytu GlasstexGrid-R jest ograniczenie spękań odbitych w nakładkach. Materiał redukuje również spękania podłużne występujące pomiędzy nową i istniejącą jezdnią przy poszerzeniach.

W jaki sposób kompozyt Tensar GlasstexGrid-R ogranicza spękania?

W skład tego produktu wchodzi siatka z włókien szklanych o wysokiej wytrzymałości. Otwarta struktura siatki pozwala na przenikanie ziaren mieszanki oraz bardzo dobre związanie warstw asfaltowych znajdujących się powyżej i poniżej siatki. Siatka przejmuje naprężenia przy niskich odkształceniach dzięki sczepności uzyskanej z warstwami asfaltowymi. Włóknina ułatwia wbudowanie kompozytu. Spełniana przez produkt funkcja zbrojenia jest zgodna z wymaganiami podanymi w normie PN EN 15381.

Materiały