Kompozyt asfaltowy Tensar® AX5-GN

360° jednorodne zbrojenie w płaszczyźnie - optymalna ochrona przed spękaniami
3 współczynnik wzrostu trwałości zmęczeniowej
3 funkcje – zbrojenie, rozpraszanie naprężeń, nieprzepuszczalna bariera dla wody
  • Produkt należy do gamy strukturalnych kompozytów Tensar przeznaczonych specjalnie do zastosowań w nawierzchniach asfaltowych – rozwiązanie dopasowane do konkretnych problemów
  •   Firma Tensar ma ponad 30 lat doświadczeń w zbrojeniu warstw asfaltowych
  • Kompozyt strukturalny Tensar AX5-GN o wysokim przekroju żeber pełni w nawierzchni trzy funkcje: zbrojenie (przenoszenie obciążeń), absorbcja naprężeń oraz stworzenie nieprzepuszczalnej bariery dla wody
  • Ogranicza spękania zmęczeniowe warstw asfaltowych, zwiększając trwałość nawierzchni
  • Zapewnia redukcję spękań odbitych w nakładkach asfaltowych
Informacje ogólne

Tensar AX5-GN to najbardziej zaawansowany i skuteczny produkt firmy Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych. Jest to kompozyt, w którego skład wchodzi sztywny ruszt polipropylenowy o trójkątnych oczkach i wysokim przekroju żeber połączony termicznie z włókniną. Po nasiąknięciu włókniny asfaltem podczas instalacji oba elementy spełniają razem potrójną funkcję: zbrojenia, membrany absorbującej naprężenia (SAMI) oraz nieprzepuszczalnej bariery dla wody. Tensar AX5-GN to sprawdzone rozwiązanie do zbrojenia nakładek asfaltowych, zapewniające poprawę właściwości zmęczeniowych, tj. wzrost trwałości remontowanej nawierzchni lub redukcję grubości warstw asfaltowych przy zachowaniu założonej trwałości w przypadku nowej nawierzchni.

Produkt ten został zaprojektowany również z myślą o maksymalnym ograniczeniu spękań odbitych w nakładkach asfaltowych oraz spękań podłużnych w przypadku poszerzania nawierzchni.


Zastosowanie

Zazwyczaj kompozyt Tensar AX5-GN umieszczany jest pod warstwą wiążącą lub pod warstwą podbudowy asfaltowej. Wchodzący w jego skład ruszt o trójkątnych oczkach i wysokim przekroju żeber zazębia się mechanicznie z mieszanką mineralno-asfaltową i zaczyna pełnić funkcję zbrojenia, ograniczając przemieszczenia boczne mieszanki. Wielokierunkowa struktura rusztu zapewnia niemal jednorodną sztywność we wszystkich kierunkach pracy oraz ochronę przed powstawaniem spękań.

Osiągnięte w ten sposób zbrojenie warstwy asfaltowej przedłuża okres eksploatacji, zapewniając wyjątkowo wysoką odporność na spękania odbite oraz ograniczając spękania podłużne wynikające z nierównomiernego osiadania pomiędzy nową i istniejącą jezdnią przy pracach związanych z poszerzeniami nawierzchni. Może również przyczynić się do ograniczenia koleinowania warstw asfaltowych, szczególnie w przypadku mieszanek o niskiej sztywności w wysokich temperaturach poddanych znacznym obciążeniom od kół wolno poruszających się pojazdów.


Korzyści z zastosowania AX5-GN

AX5-GN zwiększa trwałość zmęczeniową podbudowy asfaltowej co najmniej trzykrotnie.

Zapobiega także spękaniom odbitym i ogranicza spękania podłużne wynikające z nierównomiernego osiadania pomiędzy nowymi i istniejącymi jezdniami na realizowanych poszerzeniach nawierzchni. Przyczynia się również do redukcji koleinowania warstw asfaltowych poprzez ograniczenie poprzecznych przemieszczeń szkieletu mineralnego mieszanki. Przedłuża okres eksploatacji, opóźniając inicjację i propagację spękań – co przekłada się na długofalowe oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi metodami

W jaki sposób kompozyt AX5-GN spełnia trzy funkcje?

W skład tego produktu wchodzi sztywny ruszt polipropylenowy fabrycznie połączony z polipropylenową włókniną przeznaczoną do zastosowań w nawierzchniach. Ruszt ogranicza odkształcenia w zbrojonej nakładce poprzez optymalne zazębienie mieszanki dzięki m. in. wysokiemu profilowi  żeber– zapewnia zatem efekt zbrojenia.  Żebra rusztu o strukturze heksagonalnej biegną w trzech kierunkach, tworząc oczka o kształcie trójkątów równobocznych. Zapewnia to niemal jednorodną sztywność w płaszczyźnie materiału w zakresie 360°, zapewniając maksymalną skuteczność zbrojenia i efektywne ograniczenie spękań we wszystkich kierunkach. 

Potwierdzona skuteczność

Skuteczność produktów Tensar AX5-GN do zbrojenia warstw asfaltowych została potwierdzona nie tylko w badaniach laboratoryjnych, lecz również w realizacjach terenowych. Dostępne są liczne przykłady zastosowań, obrazujące skuteczne rozwiązania rzeczywistych problemów związanych z warstwami asfaltowymi.