Kompozyt asfaltowy Tensar® GlasstexPatch™

15 metrów – długość rolki (szerokość rolki - 1 m)
2 dostępne produkty: 880 oraz 660
3 funkcje – zbrojenie, rozpraszanie naprężeń, nieprzepuszczalna bariera dla wody
  • Możliwość ręcznego wbudowania na małych i średnich powierzchniach
  • Niewielkie wymiary rolek, idealne do napraw cząstkowych
  • Tensar GlasstexPatch pełni w nawierzchni trzy funkcje: zbrojenie (przenoszenie obciążeń), rozpraszanie naprężeń oraz stworzenie nieprzepuszczalnej bariery dla wody
  • Ogranicza spękania warstw asfaltowych, zwiększając trwałość nawierzchni
Informacje ogólne

Produkty Tensar GlasstexPatch to kompozyty do zbrojenia warstw asfaltowych zaprojektowane z myślą o ograniczeniu spękań odbitych. Przeznaczone są do zastosowania na małych i średnich powierzchniach. Małe rozmiary rolek pozwalają na ręczne przenoszenie i rozkładanie materiału, co czyni ten kompozyt idealnym rozwiązaniem w przypadku niewielkich napraw lokalnych – przykrywania szczelin między różnymi typami konstrukcjami nawierzchni, wykonania łat w miejscach wystąpienia uszkodzeń  i odtworzenia nawierzchni w miejscach wykonanych przekopów, zabezpieczania nawierzchni w pobliżu studzienek kanalizacyjnych czy naprawy pojedynczych spękań i szczelin przed ułożeniem nakładki asfaltowej. Produkty GlasstexPatch zapewniają funkcję zbrojenia, membrany absorbującej naprężenia oraz nieprzepuszczalnej bariery zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN EN 15381.

Rodzaje produktu

Tensar GlasstexPatch 660 i 880 to kompozyty o wysokiej wytrzymałości złożone z siatki z włókien szklanych w otoczce bitumicznej i włókniny zespolonej z membraną bitumiczną.

Górna powierzchnia zabezpieczona jest posypką z piasku kwarcowego, chroniącą materiał przed wpływem niezbędnego ruchu technologicznego podczas wbudowania. Kompozyt Tensar GlasstexPatch 880 ma samoprzylepną dolną powierzchnię, zabezpieczoną odklejaną folią ochronną. Pozwala to na osiągnięcie dobrej przyczepności kompozytu do warstwy, na której jest układany.

Zastosowania

Produkty Tensar GlasstexPatch stosowane są do zbrojenia warstw asfaltowych w nowych nawierzchniach, jak również podczas napraw istniejących nawierzchni. Produkty te są szeroko stosowane w naprawach cząstkowych: usuwaniu pojedynczych spękań lub uszkodzeń skupionych na ograniczonej powierzchni, gdy nie jest praktycznie uzasadnione ułożenie warstwy pośredniej na całej szerokości drogi. Kompozyty te są stosowane również w sytuacjach, w których wiadomo, że zahamowanie spękań odbitych przekracza możliwości typowych materiałów do warstw pośrednich. Dzięki ciągłości membrany bitumicznej obie wersje produktu Tensar GlasstexPatch pełnią także funkcję warstwy absorbującej naprężenia oraz nieprzepuszczalnej bariery dla wody. Siatka z włókna szklanego zapewnia funkcję zbrojenia warstw asfaltowych.

Korzyści z zastosowania 

Kompozyt Tensar GlasstexPatch spełnia rolę nieprzepuszczalnej bariery, skutecznie zapobiegając wnikaniu wody w niższe warstwy nawierzchni. Ogranicza również spękania odbite w nakładkach asfaltowych. Obie te korzyści łączy z trzecią charakterystyczną dla siebie zaletą: prostotą wbudowania, którą można przeprowadzić manualnie, przy minimalnym udziale sprzętu.

W jaki sposób kompozyt Tensar GlasstexPatch spełnia trzy funkcje?

W skład tego produktu wchodzi siatka z włókien szklanych o wysokiej wytrzymałości połączona z nieprzepuszczalną membraną bitumiczną na bazie włókna szklanego. Siatka przejmuje naprężenia przy niskich odkształceniach dzięki sczepności uzyskanej z warstwami asfaltowymi , zapewniając efekt zbrojenia. Membrana ułatwia wbudowanie kompozytu i działa jako membrana absorbująca naprężenia (SAMI) oraz nieprzepuszczalna bariera dla wody i powietrza. Spełniane przez produkt funkcje zbrojenia, membrany absorbującej naprężenia i nieprzepuszczalnej bariery są zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN EN 15381.

Materiały