Zbrojenie warstw asfaltowych -
produkty

Two construction workers using a construction vehicle to install an asphalt interlayer

Zbrojenie warstw asfaltowych

Informacje ogólne

Spękania warstw asfaltowych obniżają sztywność nawierzchni i pozwalają wodzie wnikać w głąb, co powoduje osłabienie dolnych warstw nawierzchni i podłoża gruntowego, skutkując dalszymi uszkodzeniami i trwałą utratą nośności. Konwencjonalne procedury napraw zakładają ułożenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni (wariant „w górę”) lub na powierzchni uzyskanej po sfrezowaniu górnej warstwy asfaltowej (frezowanie i wypełnienie, czyli wariant „w głąb”). Choć takie zabiegi mogą przynieść pewne wydłużenie okresu eksploatacji, ponowne pojawienie się spękań jest tylko kwestią czasu. Przy takim podejściu zarządca drogi skazany jest na ciągłe zmagania z pogarszającym się stanem nawierzchni – zmagania, których nigdy nie wygra...

Jeśli jednak przed ułożeniem nakładki wbudowany zostanie materiał do zbrojenia warstw asfaltowych, tzw. warstwa pośrednia, jej praca wyraźnie się poprawi, a roczne koszty utrzymania przypadające na kilometr drogi ulegną znacznemu obniżeniu. Firma Tensar ma w swojej ofercie rodzinę produktów opracowanych specjalnie z myślą o zbrojeniu warstw asfaltowych. Nasz zespół chętnie pomoże Państwu w doborze produktu najlepiej dopasowanego do Państwa inwestycji.

Jakie są przyczyny spękań?

Spękania mogą propagować w górę od istniejących spękań i szczelin występujących w niższych warstwach nawierzchni (spękania odbite), powstawać w wyniku skurczu termicznego warstw nawierzchni lub pęcznienia i skurczu podłoża gruntowego. Nadmierne ugięcia nawierzchni pod obciążeniem od ruchu mogą również doprowadzić do pojawienia się spękań zmęczeniowych. 

W jaki sposób produkty do warstw asfaltowych ograniczają spękania?

Asfaltowe warstwy pośrednie stanowią nie tylko nieprzepuszczalną barierę dla wody, ale zapewniają również rozpraszanie naprężeń i zbrojenie, ograniczając spękania warstw asfaltowych. Zbrojenie warstw asfaltowych może wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni także dzięki opóźnieniu inicjacji i propagacji spękań zmęczeniowych.

Jakie są funkcje produktów przeznaczonych do warstw asfaltowych?

Asfaltowe warstwy pośrednie mogą funkcjonować jako:

  • Nieprzepuszczalna bariera – zapobiega wnikaniu wody;
  • Warstwa rozpraszająca naprężenia  – umożliwia pewien zakres przemieszczeń na styku warstw, rozpraszając powstające naprężenia;
  • Zbrojenie – zapewnia wytrzymałość na rozciąganie i sztywność warstwy asfaltowej.


Jakie są rodzaje produktów przeznaczonych do warstw asfaltowych?

Istnieje wiele różnych rodzajów produktów, które pełnią jedną lub więcej spośród wymienionych powyżej możliwych funkcji.

  • Materiały geotekstylne projektowane są w taki spsób, aby po nasiąknięciu asfaltem pochodzącym z warstwy sczepnej, spełniały funkcję nieprzepuszczalnej bariery oraz warstwy rozpraszającej naprężenia. Istnieje wiele różnych typów wyrobów geotekstylnych, do najpopularniejszych należą włókniny z wyprodukowane z polipropylenu.
  • Siatki do zbrojenia warstw asfaltowych zazwyczaj wykonane są z wiązek włókien szklanych w otoczce bitumicznej. Dzięki odpowiednio dobranej wielkości oczka umożliwiają właściwe połączenie nakładki asfaltowej do powierzchni niższej warstwy.
  • Ruszty strukturalne mają wyższy przekrój żebra, co pozwala na częściowe zazębienie szkieletu mineralnego mieszanki z rusztem. Ruszty zazwyczaj wykonane są z polipropylenu i charakteryzują się integralną strukturą węzłów.
  • Kompozyty do warstw asfaltowych stanowią połączenie włókniny z siatką lub rusztem, dzięki czemu pełnią w nawierzchni wielorakie funkcje.


Jak wypada porównanie produktów Tensar z konkurencją?

Produkty do zbrojenia warstw asfaltowych Tensar to sprawdzone i skuteczne rozwiązania, zapewniające znaczne korzyści w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami.

Jakie produkty do warstw asfaltowych oferuje firma Tensar?

Firma Tensar oferuje szeroki wybór rusztów i kompozytów opracowanych specjalnie z myślą o współpracy z warstwami asfaltowymi. Produkty te zbroją strukturalnie nawierzchnię, redukują odkształcenia warstwy i ograniczają rozwój oraz rozmiar spękań. Kompozyty do warstw asfaltowych składają się z rusztu zespolonego z włókniną, dzięki czemu pełnią jednocześnie funkcję zbrojenia, membrany absorbującej naprężenia (SAMI) oraz nieprzepuszczalnej bariery dla wody.