System TensarTech® NaturalGreen™

45° możliwe pochylenie skarpy 
0 tymczasowych podpór
1 źródło kompleksowego rozwiązania
  • System stromych skarp o całkowicie naturalnym, porośniętym roślinnością zboczu,
  • Umożliwia konstrukcję statecznych skarp o nachyleniu do 45°,
  • Grunt jest zbrojony georusztem Tensar, certyfikowanym do zastosowań w stromych skarpach przez BBA (British Board of Agrément) przy założeniu 120-letniego  projektowego okresu eksploatacji,
  • Szybka i ekonomiczna realizacja,
  • Nieskomplikowane prace ziemne nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji ani sprzętu,
  • Możliwość wykorzystania materiałów zasypowych różnego rodzaju: gruntów spoistych, materiału pozyskanego na miejscu z odzysku lub z recyklingu.
Informacje ogólne

Gdy ograniczenia przestrzenne nie pozwalają na skonstruowanie statecznej skarpy o naturalnym kącie nachylenia, obszar zajęty przez zbocze nasypu w planie można zredukować, stosując stromą skarpę lub ścianę oporową.  TensarTech NaturalGreen stanowi uniwersalne i oszczędne rozwiązanie konstrukcji skarp o nachyleniu do 45°, gdy preferowany jest atrakcyjny, całkowicie naturalny wygląd zbocza, jak również na obszarach o dużym znaczeniu dla środowiska. Poza budową nowych skarp, system można swobodnie zastosować także do naprawy osuwisk w istniejących konstrukcjach. Koszty budowy są wtedy znacznie niższe niż w przypadku ścian oporowych

Elementy systemu

Stateczność stromej skarpy jest zapewniona dzięki zastosowaniu poziomych warstw jednokierunkowego georusztu Tensar zbrojących materiał zasypowy ułożonych w określonym rozstawie pionowym. W większości przypadków na skarpie stosuje się matę przeciwerozyjną wspomagającą wegetację naturalnej roślinności i zabezpieczającą zbocze przed ulewnymi opadami. Czynności wykonywane przy wzniesieniu budowli w systemie TensarTech NaturalGreen to zasadniczo typowe prace ziemne, niewymagające specjalistycznych kwalifikacji ani sprzętu. Nasyp wykonany w tej technologii może zostać usypany z pewnym nadmiarem zasypki, zagęszczony i ostatecznie wyrównany oraz doprowadzony do pożądanego kształtu i nachylenia .

System TensarTech NaturalGreen  

TensarTech Natural Green to kompletny system, składający się zarówno z produktów, jak i usług. 

W razie potrzeby w zakres systemu wchodzi ocena warunków na placu budowy i doradztwo. Możliwe jest również opracowanie rysunków konstrukcyjnych oraz kompletnego projektu wykonawczego z zastosowaniem najnowszego oprogramowania. Produkty stosowane w ramach systemu to jednokierunkowe georuszty Tensar zbrojące grunt – certyfikowane przez BBA projektowane na okres eksploatacji 120 lat – oraz maty przeciwerozyjne (innych dostawców).


Kompletne rozwiązanie pochodzące z jednego źródła

System TensarTech NaturalGreen umożliwia pozyskanie kompletnego rozwiązania od jednego dostawcy. Dzięki użyciu zaawansowanego oprogramowania TensarSoil możemy dostarczyć Państwu pełną gamę gotowych opracowań: od darmowych zaleceń projektowych aż po kompletny projekt wykonawczy.

Sprawdzone rozwiązanie konstrukcji stromych skarp oraz naprawy osuwisk

Jakość, ekonomiczność i uniwersalność systemu TensarTech NaturalGreen sprawiają, że stanowi on dla inwestorów, projektantów i wykonawców bardzo korzystną alternatywę wobec innych metod budowy stromych skarp lub ścian oporowych. W przypadku skarp o większym kącie nachylenia – powyżej 45° – optymalne rozwiązanie stanowi natomiast system TensarTech GreenSlope.

Materiały - System TensarTech NaturalGreen