Systemy ścian oporowych i skarp

A Tensar reinforced soil retaining wall on the road link between Rotherham and Sheffield

Systemy ścian oporowych i skarp

Informacje ogólne

Za każdym razem, gdy w ramach inwestycji należy utworzyć nagłe przejście między dwiema płaszczyznami usytuowanymi na różnych poziomach, wyższa z nich musi być podtrzymywana przez konstrukcję oporową lub skarpę ukształtowaną z gruntu. Stateczne skarpy o naturalnym kącie nachylenia zajmują dużą powierzchnię, uniemożliwiając zabudowanie zajętego w ten sposób terenu. Ich utworzenie może okazać się wręcz niemożliwe ze względu na ograniczenia przestrzenne. W celu znacznego ograniczenia obszaru zajętego w planie zastosować można konstrukcje oporowe pod postacią pionowych ścian lub skarp o dużym kącie nachylenia.

Firma Tensar oferuje szeroką gamę systemowych konstrukcji oporowych TensarTech, w tym ścian oporowych i stromych skarp z gruntu zbrojonego. Ich zastosowanie przynosi liczne korzyści w porównaniu z alternatywnymi konstrukcjami oporowymi, takimi jak ściany żelbetowe czy murowane. Ich wykonanie jest szybsze i zdecydowanie tańsze, a przy tym wiąże się z mniejszą emisją związków węgla. 


Estetyczne rozwiązania  

Zastosowanie systemowych konstrukcji oporowych TensarTech pozwala na dobór lica dostosowanego do lokalnych przepisów, dostępnego budżetu, uwarunkowań środowiskowych i wymogów estetycznych. Systemy skarp TensarTech mogą mieć „zielone” lico obsadzone roślinnością, co wpływa korzystnie na otoczenie. Systemowe ściany oporowe TensarTech mogą mieć różnorodne formy oblicowania, do których zaliczają się m.in.: panele prefabrykowane, bloczki modułowe o gładkiej lub przełamanej  fakturze czy kosze stalowe wypełnione naturalnym materiałem kamiennym.

Rozwiązania atrakcyjne finansowo

Modułowy charakter konstrukcji systemowych TensarTech sprawia, że ich budowa nie wymaga zaangażowania dźwigów ani specjalistycznie wykwalifikowanego personelu. W wielu przypadkach możliwe jest wykorzystanie materiałów zasypowych pozyskanych miejscowo bądź pochodzących z odzysku – na przykład urobku kopalnianego lub kruszyw z recyklingu. Każdy z systemów umożliwia szybką i ekonomiczną budowę. Realizacja etapowa nie przysparza żadnych trudności, możliwe jest więc swobodne planowanie prac i redukcja całkowitego czasu wykonania konstrukcji.

Wewnętrzna siła

Wszystkie systemy TensarTech oparte są na zbrojeniu materiału zasypowego georusztami Tensar. Są one zaprojektowane jako konstrukcje w pełni systemowe – starannie dobrane elementy idealnie ze sobą współpracują, zapewniając doskonałą integralność konstrukcji.

Jak wypada porównanie produktów Tensar z konkurencją?

Systemowe konstrukcje ścian oporowych i skarp Tensar zapewniają wszechstronność, niezawodność i oszczędności, których nie da się uzyskać, stosując alternatywne systemy z gruntu zbrojonego czy żelbetowe konstrukcje oporowe.

Materiały - ściany i skarpy