TensarTech® Stratum® – System materaców geokomórkowych

3D struktura przestrzenna
1,3 wysokość komórek geomateraca
35 lat zastosowań – sprawdzona technologia
  • Sprawdzone rozwiązanie zapewniające stabilizację podłoża
  • Zapewnienie wymaganej nośności bez zastosowania pali lub innych technik wzmacniania podłoża
  • Nie zachodzi potrzeba usuwania gruntu słabonośnego
  • Przyspieszenie prac wykonawczych 
  • Wszechstronny system do zastosowania w różnych sytuacjach, w których problem stanowi słabe podłoże 
  • Minimalizacja nierównomiernego osiadania 
Informacje ogólne

System Tensar Stratum to ciągła konstrukcja o strukturze komórkowej, błyskawicznie montowana na placu budowy przy użyciu podstawy z georusztów Tensar TriAx oraz ścian komórek z georusztów jednokierunkowych. System Stratum tworzy sztywną, głęboką na 1 m lub 1,3 m platformę, która minimalizuje nierównomierne osiadanie, redukuje przemieszczenia poziome i zwiększa nośność, zapewniając stateczność umożliwiającą przyspieszone wbudowanie materiału zasypowego.

W przypadku gruntów słabonośnych, gdy palowanie lub inne technologie głębokiego posadowienia nie są opłacalne lub możliwe do wykonania, system materaców geokomórkowych Tensar Stratum stanowi alternatywne rozwiązanie problemu posadowienia nasypu, często zapewniając redukcję kosztów i czasu budowy. Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba wykonywania wykopów i usuwania gruntu; materac geokomórkowy konstruowany jest bezpośrednio na gruncie słabonośnym i wypełniany kruszywem w celu stworzenia niezawodnej platformy.

Szybka budowa

System materaców geokomórkowych Tensar Stratum może zapewnić wstępny dostęp do placów budowy zlokalizowanych na terenach, na których w podłożu występują grunty słabonośne. Błyskawiczna konstrukcja umożliwia sprawną realizację przedsięwzięcia. Po wypełnieniu kruszywem materac tworzy sztywną platformę, zapewniając równomierne i kontrolowane osiada

Posadowienie na sztywnej platformie 

System znajduje zastosowanie, gdy konieczne jest wzniesienie nasypu na słabonośnym lub niejednorodnym podłożu, w tym na składowiskach odpadów i terenach poprzemysłowych. Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba wykonywania wykopów i usuwania gruntu. Materac geokomórkowy konstruowany jest bezpośrednio na gruncie słabonośnym i wypełniany kruszywem w celu stworzenia sztywnej platformy.

Struktura komórkowa – budowana na miejscu  

System TensarTech Stratum to ciągła konstrukcja o strukturze komórkowej, błyskawicznie montowana na placu budowy przy użyciu podstawy z georusztów Tensar TriAx oraz ścian komórek z georusztów jednokierunkowych Tensar, połączonych na przecięciu za pomocą prostych prętów lub szpilek polimerowych bodkin. Jeśli zajdzie taka potrzeba, po wypełnieniu materaca możliwe jest wykonanie drenów pionowych, które przyspieszają konsolidację gruntu.

Poprawa stateczności 

Materac geokomórkowy Tensar Stratum przecina potencjalne powierzchnie poślizgu, dzięki swojej sztywności wymuszając na tyle głęboki ich przebieg, by dosięgnęły warstwy nośnej znajdującej się poniżej gruntu nienośnego. Krytycznym mechanizmem zniszczenia staje się w związku z tym uplastycznienie gruntu słabonośnego, a stateczność ulega znaczącej poprawie.