Koleje

A railway track going into a railway tunnel

Koleje

Nowe i istniejące linie kolejowe: pomagamy zarządcom bardziej efektywnie wykorzystać budżet

Zarządcy linii kolejowych na całym świecie stawiają czoła monumentalnemu zadaniu: tworzą i utrzymują sieci kolejowe, zapewniające ruch pasażerów i towarów między krajami i kontynentami. Projektanci nowych linii kolejowych starają się tworzyć bezpieczniejszą, lepszą, trwalszą i bardziej odporną na czynniki klimatyczne infrastrukturę, jednocześnie dbając o ekonomiczność i zachowując założenia zrównoważonego rozwoju. Inżynierowie odpowiedzialni za utrzymanie istniejących linii zmagają się z rosnącym rozdźwiękiem między napiętymi budżetami utrzymaniowymi a potrzebami sieci o stopniowo pogarszającym się stanie. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę stale rosnące koszty materiałów i nakładów pracy oraz poszerzający się zakres obowiązków, rodzi się pytanie – w jaki sposób zarządcy linii kolejowych mogą sprostać wszystkim stojącym przed nimi wyzwaniom? Firma Tensar pomaga zarządcom infrastruktury kolejowej w bardziej efektywnym zagospodarowaniu dostępnego budżetu na nawierzchnie, budowle ziemne i obiekty mostowe, stosując sprawdzone rozwiązania techniczne, uzupełnione specjalistyczną wiedzą i firmowym oprogramowaniem.

Image of Budowle ziemne i obiekty mostowe

Budowle ziemne i obiekty mostowe

Niemal wszystkie inwestycje kolejowe związane są z budową ścian oporowych, nasypów drogowych, przyczółków mostowych i innych konstrukcji ziemnych. Firma Tensar oferuje szeroką gamę konstrukcji systemowych TensarTech z gruntu zbrojonego – w tym ścian oporowych, stromych skarp i przyczółków mostowych. Rozwiązania te zapewniają znaczne oszczędności czasu i środków w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami. Pozwalają również na zastosowanie materiału zasypowego pozyskanego miejscowo lub pochodzącego z recyklingu, co minimalizuje koszty oraz wpływ na otoczenie. Ponadto firma Tensar oferuje innowacyjne rozwiązania posadowień nasypów na gruntach słabonośnych. Umożliwiają one szybszą budowę, redukcję terenu zajętego przez konstrukcję oraz ograniczenie osiadań.  

 

Image of Prace utrzymaniowe podsypki

Jeszcze więcej korzyści

Sprawnie funkcjonująca sieć kolejowa musi spełniać wymogi wynikające z założonej prędkości projektowej oraz zapewniać minimalizację zaburzeń rozkładu jazdy, wynikających z czynności utrzymaniowych. Jakość i trwałość podsypki mają kluczowe znaczenie, zarówno w zakresie ustalenia bezpiecznej prędkości eksploatacyjnej, jak i minimalizacji zakłóceń ruchu związanych z robotami torowymi. W przypadku budowy nowych torów lub wymiany istniejących nawierzchni, możliwe jest zwiększenie nośności i sztywności podtorza poprzez zastosowanie jego stabilizacji georusztami Tensar. W przypadku nawierzchni podsypkowych możliwe jest znaczne wydłużenie okresów między podbijaniem dzięki zastosowaniu stabilizacji podsypki georusztem Tensar rozłożonym na spodzie warstwy tłucznia. Taka stabilizacja redukuje degradację podsypki i osiadanie toru, pozwalając na zachowanie prędkości eksploatacyjnej i wydłużenie cyklu czynności utrzymaniowych.

 

Image of Nawierzchnie kolejowe

Nawierzchnie kolejowe

Czy chcieliby Państwo projektować nawierzchnie kolejowe charakteryzujące się lepszymi właściwościami mechanicznymi, większą trwałością i mniejszym wpływem na środowisko – bez wzrostu kosztów? A gdyby możliwe było wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni lub znaczne zwiększenie odstępów między naprawami?   

Sercem linii kolejowej jest nawierzchnia kolejowa, lecz ogromne znaczenie mają również budowle ziemne, nasypy i obiekty mostowe. Konstruktorzy i geotechnicy odpowiedzialni za infrastrukturę kolejową pracują pod taką samą presją: zrealizować więcej za mniej. Starają się również dbać o ekonomiczność inwestycji, trwałość konstrukcji i spełnienie założeń zrównoważonego rozwoju. Celem jest zbudowanie nasypów kolejowych zajmujących minimalną powierzchnię w planie, przy jednoczesnej szybkiej realizacji inwestycji i ograniczeniu emisji związków węgla. W przypadku budowy wiaduktów i kładek pożądane jest konstruowanie oszczędnych przyczółków w formie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, najlepiej z wykorzystaniem zasypki z recyklingu. Firma Tensar oferuje szeroki wachlarz sprawdzonych rozwiązań do zastosowania w nawierzchniach, konstrukcjach ziemnych i obiektach mostowych. Służymy Państwu również specjalistyczną wiedzą i firmowym oprogramowaniem. 

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0