Koleje

Koleje

Nowe i istniejące linie kolejowe: pomagamy zarządcom bardziej efektywnie wykorzystać budżet

Zarządcy linii kolejowych na całym świecie stawiają czoła monumentalnemu zadaniu: tworzą i utrzymują sieci kolejowe, zapewniające ruch pasażerów i towarów między krajami i kontynentami. Projektanci nowych linii kolejowych starają się tworzyć bezpieczniejszą, lepszą, trwalszą i bardziej odporną na czynniki klimatyczne infrastrukturę, jednocześnie dbając o ekonomiczność i zachowując założenia zrównoważonego rozwoju. Inżynierowie odpowiedzialni za utrzymanie istniejących linii zmagają się z rosnącym rozdźwiękiem między napiętymi budżetami utrzymaniowymi a potrzebami sieci o stopniowo pogarszającym się stanie. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę stale rosnące koszty materiałów i nakładów pracy oraz poszerzający się zakres obowiązków, rodzi się pytanie – w jaki sposób zarządcy linii kolejowych mogą sprostać wszystkim stojącym przed nimi wyzwaniom? Firma Tensar pomaga zarządcom infrastruktury kolejowej w bardziej efektywnym zagospodarowaniu dostępnego budżetu na nawierzchnie, budowle ziemne i obiekty mostowe, stosując sprawdzone rozwiązania techniczne, uzupełnione specjalistyczną wiedzą i firmowym oprogramowaniem.

Image of Nawierzchnie kolejowe

Nawierzchnie kolejowe

Czy chcieliby Państwo projektować nawierzchnie kolejowe charakteryzujące się lepszymi właściwościami mechanicznymi, większą trwałością i mniejszym wpływem na środowisko – bez wzrostu kosztów? A gdyby możliwe było wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni lub znaczne zwiększenie odstępów między naprawami?   

Sercem linii kolejowej jest nawierzchnia kolejowa, lecz ogromne znaczenie mają również budowle ziemne, nasypy i obiekty mostowe. Konstruktorzy i geotechnicy odpowiedzialni za infrastrukturę kolejową pracują pod taką samą presją: zrealizować więcej za mniej. Starają się również dbać o ekonomiczność inwestycji, trwałość konstrukcji i spełnienie założeń zrównoważonego rozwoju. Celem jest zbudowanie nasypów kolejowych zajmujących minimalną powierzchnię w planie, przy jednoczesnej szybkiej realizacji inwestycji i ograniczeniu emisji związków węgla. W przypadku budowy wiaduktów i kładek pożądane jest konstruowanie oszczędnych przyczółków w formie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, najlepiej z wykorzystaniem zasypki z recyklingu. Firma Tensar oferuje szeroki wachlarz sprawdzonych rozwiązań do zastosowania w nawierzchniach, konstrukcjach ziemnych i obiektach mostowych. Służymy Państwu również specjalistyczną wiedzą i firmowym oprogramowaniem. 

 

Image of Prace utrzymaniowe podsypki

Jeszcze więcej korzyści

Sprawnie funkcjonująca sieć kolejowa musi spełniać wymogi wynikające z założonej prędkości projektowej oraz zapewniać minimalizację zaburzeń rozkładu jazdy, wynikających z czynności utrzymaniowych. Jakość i trwałość podsypki mają kluczowe znaczenie, zarówno w zakresie ustalenia bezpiecznej prędkości eksploatacyjnej, jak i minimalizacji zakłóceń ruchu związanych z robotami torowymi. W przypadku budowy nowych torów lub wymiany istniejących nawierzchni, możliwe jest zwiększenie nośności i sztywności podtorza poprzez zastosowanie jego stabilizacji georusztami Tensar. W przypadku nawierzchni podsypkowych możliwe jest znaczne wydłużenie okresów między podbijaniem dzięki zastosowaniu stabilizacji podsypki georusztem Tensar rozłożonym na spodzie warstwy tłucznia. Taka stabilizacja redukuje degradację podsypki i osiadanie toru, pozwalając na zachowanie prędkości eksploatacyjnej i wydłużenie cyklu czynności utrzymaniowych.

 

Image of Budowle ziemne i obiekty mostowe

Budowle ziemne i obiekty mostowe

Niemal wszystkie inwestycje kolejowe związane są z budową ścian oporowych, nasypów drogowych, przyczółków mostowych i innych konstrukcji ziemnych. Firma Tensar oferuje szeroką gamę konstrukcji systemowych TensarTech z gruntu zbrojonego – w tym ścian oporowych, stromych skarp i przyczółków mostowych. Rozwiązania te zapewniają znaczne oszczędności czasu i środków w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami. Pozwalają również na zastosowanie materiału zasypowego pozyskanego miejscowo lub pochodzącego z recyklingu, co minimalizuje koszty oraz wpływ na otoczenie. Ponadto firma Tensar oferuje innowacyjne rozwiązania posadowień nasypów na gruntach słabonośnych. Umożliwiają one szybszą budowę, redukcję terenu zajętego przez konstrukcję oraz ograniczenie osiadań.  

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Dowiedz się więcej

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0