Mury oporowe i przyczółki mostowe


An example of the TensarTech TW1 Wall System installed

Mury oporowe i przyczółki mostowe

Ściany oporowe są nieodzowne w inwestycjach realizowanych na nachylonym terenie – gdzie konieczne jest optymalne zagospodarowanie całej dostępnej przestrzeni – lub wymagających wykonstruowania stromych przewyższeń. Mogą one również przejmować parcie gruntu oddziałujące na inne konstrukcje podziemne. Przyczółki mostowe i ich skrzydła nie tylko powstrzymują poziome parcie materiału zasypowego, lecz również przenoszą pełne obciążenia z kładki obiektu.

Gama konstrukcji systemowych TensarTech wykorzystuje zbrojenie gruntu za pomocą georusztów trwale połączonych z elementami licującymi, charakterystycznymi dla każdego z systemów. Konstrukcje systemowe składają się z w pełni zintegrowanych elementów, są zatem łatwe w realizacji i zapewniają długoterminową trwałość, wytrzymałość i stateczność. Zapewniają również redukcję kosztów – stanowią ekonomiczną alternatywę dla betonu zbrojonego czy ścianek szczelnych, pozwalając przy tym na wykorzystanie różnorodnych materiałów zasypowych, w tym pochodzących z recyklingu i pozyskanych na miejscu. Konstrukcje systemowe TensarTech spełnią wymogi estetyczne i środowiskowe każdej inwestycji dzięki różnorodnym wariantom oblicowania, do których zaliczają się m.in.: bloczki modułowe, panele betonowe, kosze wypełnione kamieniami czy lica kamienne i murowane.

Image of Ściany oporowe z gruntu zbrojonego

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego

Model konstrukcyjny ścian z gruntu zbrojonego funkcjonuje na zasadzie zbrojenia poziomymi pasmami georusztu materiału zasypowego, wbudowanego za pionowym oblicowaniem. Strefa zbrojona georusztami stawia opór parciu materiału zasypowego znajdującego się za nią. Zewnętrze lico ściany zazwyczaj stanowią bloczki betonowe, prefabrykowane panele lub siatka stalowa. Oblicowanie nie przenosi obciążeń , a podtrzymywane jest przez blok gruntu zbrojonego – zwykle dzięki trwałemu połączeniu z pasmami georusztu zbrojącymi materiał zasypowy.

Prawidłowo zaprojektowane konstrukcje z gruntu zbrojonego zdolne są do przenoszenia znacznych obciążeń naziomu, co sprawia, że są odpowiednie do zastosowania jako przyczółki mostowe. Oprogramowanie projektowe TensarSoil pozwala na uwzględnienie tej możliwości oraz wielu innych rozwiązań.

Znaczna szerokość podstawy bloku gruntu zbrojonego przekłada się na niższą wartość obciążenia rozłożonego przekazywanego na podłoże, ograniczając lub eliminując zapotrzebowanie na odrębne rozwiązania posadowienia i pozwalając na istotną redukcję kosztów.

Dzięki odpornym na agresję chemiczną georusztom Tensar, możliwe jest zastosowanie różnorodnych materiałów zasypowych, w tym kruszyw z recyklingu, materiałów pozyskanych miejscowo lub zawierających popioły lotne. Wykorzystanie takich zasypek “niższej jakości” pozwala na dalszą redukcję kosztów.

Zarówno w przypadku ścian oporowych, jak i przyczółków mostowych, dostępne są konstrukcje systemowe TensarTech certyfikowane na 120-letni projektowy okres eksploatacji.

Modułowy charakter systemów TensarTech umożliwia bardzo szybką realizację bez udziału wyspecjalizowanego personelu, a w większości przypadków – bez użycia ciężkiego sprzętu czy tymczasowego podparcia.

Dostępny jest szeroki wybór oblicowań różnego rodzaju. Dobór oblicowania uzależniony może być od kosztu konstrukcji, okresu eksploatacji, walorów estetycznych oraz charakterystycznych dla danej inwestycji szczególnych potrzeb i uwarunkowań.
Image of Ściany wielopoziomowe i tarasowe

Ściany wielopoziomowe i tarasowe

Wysokie ściany mogą być konstruowane jako jedna płaszczyzna lub uformowane schodkowo. Szereg tarasów może być bardziej estetyczny i umożliwić obsadzenie konstrukcji roślinnością, która zazieleni i złagodzi jej sylwetkę. W niektórych przypadkach najwyższemu stopniowi można nadać mniejsze nachylenie, aby utworzyć na nim skarpę porośniętą roślinnością. Konstrukcje z gruntu zbrojonego TensarTech są bardzo dobrze dostosowane do realizacji rozwiązań tego typu. Elementy licujące umożliwiają zaprojektowanie dowolnej geometrii konstrukcji, co może pozwolić na redukcję kosztów w porównaniu do konstrukcji o licu zaprojektowanym jako jedna wysoka płaszczyzna.
Image of Przyczółki mostowe

Przyczółki mostowe

Przyczółki mostowe mogą być prostymi konstrukcjami oporowymi, wyłącznie podtrzymującymi materiał zasypowy – w takim przypadku obciążenia pionowe z kładki mostu przenoszone są przez filary i pale. Niemniej jednak, coraz częściej stosuje się rozwiązanie polegające na przekazywaniu obciążeń z kładki obiektu bezpośrednio na konstrukcję z gruntu zbrojonego. Przyczółki mostowe wznoszone jako konstrukcje systemowe TensarTech zapewniają znaczne oszczędności środków i czasu w porównaniu z konstrukcjami zakładającymi przenoszenie obciążeń przez filary lub ściany z betonu zbrojonego.

Wykonane z zastosowaniem georusztów Tensar przyczółki mostowe z gruntu zbrojonego, przenoszące obciążenia z przęsła mostu, okazały się bardzo skuteczne również pod obciążeniami sejsmicznymi – wykazywały ograniczone osiadanie i zredukowane uszkodzenia konstrukcyjne.

Tradycyjnie kładki mostowe opierano na łożyskach umożliwiających wyeliminowanie obciążeń poziomych powodowanych przez rozszerzanie i skurcz termiczny. Pozwala to na uproszczenie projektu, ale wiąże się z wieloma zabiegami utrzymaniowymi, a zatem – zwiększonymi kosztami oraz zaburzeniami ruchu.

Firma Tensar opracowała rozwiązania projektowe integralnych przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego, w których wszystkie siły poziome są przekazywane bezpośrednio na przyczółek. Obciążenia – w tym siły poziome wywołane cyklicznymi odkształceniami kładki – są przenoszone przez blok gruntu zbrojonego.
Image of Ściany przejmujące parcie gruntu

Ściany przejmujące parcie gruntu

Konstrukcje podziemne są poddane poziomemu obciążeniu od parcia gruntu. Możliwe jest rozdzielenie poziomych i pionowych obciążeń oddziałujących na takie konstrukcje poprzez wykonanie przed nimi ścianek przejmujących parcie gruntu. Konstrukcje z gruntu zbrojonego TensarTech są idealnie dopasowane do odciążania sąsiednich konstrukcji, ponieważ blok gruntu zbrojonego przejmuje całe obciążenie poziome, pozwalając konstrukcji podziemnej przenosić wyłącznie obciążenia pionowe i hydrostatyczne.

Na takiej właśnie zasadzie wykorzystuje się konstrukcje TensarTech do redukcji parcia oddziałującego na stare murowane ściany i przyczółki mostowe. W niektórych przypadkach jako materiał zasypowy wykorzystywane są kruszywa lekkie, co ogranicza obciążenie rozłożone na podłożu za zabezpieczoną konstrukcją. Takie podejście umożłiwiło zabezpieczenie wielu istniejących konstrukcji o szczególnym znaczeniu historycznym lub architektonicznym.
Image of Tymczasowe konstrukcje oporowe

Tymczasowe konstrukcje oporowe

W wielu inwestycjach realizowanych etapowo, niezbędne jest wykonanie tymczasowych ścian oporowych. Przez wiele lat preferowanym rozwiązaniem było wykonanie ścianek szczelnych, których konstrukcja jest jednak kosztowna, wymaga zastosowania ciężkich dźwigów i palownic oraz zaangażowania wykwalifikowanego personelu.

System tymczasowych konstrukcji oporowych TensarTech TR2 to sprawdzona technologia, która pozwala na realizację ścian tymczasowych z pominięciem trudności i kosztów związanych z innymi metodami. Dzięki ekonomicznemu oblicowaniu z siatki stalowej i montażowi z zastosowaniem jedynie lekkiego sprzętu oraz niewyspecjalizowanej siły roboczej, ściany oporowe TensarTech TR2 stanowią wytrzymałą i ekonomiczną alternatywę. Tego rodzaju ściany oporowe idealnie sprawdzają się w przypadku etapowej realizacji inwestycji, nasypów dróg tymczasowych, przyczółków mostowych na drogach technologicznych i podobnych zastosowań.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Skuteczne projektowanie – w biurze i w terenie.

Program TensarSoil pozwala użytkownikom na opracowanie projektów ścian, skarp i przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego.

Chcę otrzymać TensarSoil

 

Stacked Image 0

Materiały źródłowe - mury oporowe