Budownictwo mieszkaniowe

A residential housing estate with a green space in front of it

Budownictwo mieszkaniowe

Przy rosnących kosztach materiałów budowlanych oraz powszechnym niedoborze wykwalifikowanej siły roboczej – często w połączeniu z koniecznością budowania na gruntach poprzemysłowych i nieużytkach – deweloperzy potrzebują rozwiązań pozwalających na poprawienie bilansu finansowego przy jednoczesnym przyspieszeniu prac i zwiększeniu ich bezpieczeństwa. Muszą także zrównoważyć oszczędność czasu i środków z wymogami środowiskowymi oraz oczekiwaniami estetycznymi stron pozostających w strefie wpływu inwestycji, jak również jej ostatecznych właścicieli i mieszkańców.

Sprawdzone rozwiązania techniczne firmy Tensar pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu, redukcję kosztów i zużycia materiałów, przyspieszenie budowy, spełnienie wymogów zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie odporności budowli na zmieniające się stopniowo czynniki klimatyczne.


Image of Efektywna praca

Efektywna praca

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest zapewnienie niezawodnych i przejezdnych dróg dojazdowych oraz placów magazynowych. Słabonośne lub niejednorodne podłoże stanowi znaczący problem dla inwestorów. Georuszty Tensar mogą zapewnić wymaganą nośność i stateczność nawierzchni nawet na najsłabszych podłożach. Dzięki stabilizacji warstwy mrozoochronnej lub podbudowy pomocniczej, całkowita grubość nawierzchni może zostać znacząco zredukowana, co zapewnia oszczędności na pracach ziemnych i materiałach.  

Co więcej, nawet w przypadku niekorzystnej pogody i obfitych opadów, georuszty Tensar gwarantują stabilizację platform roboczych pod drogi dojazdowe i place magazynowe – roboty mogą więc postępować bez względu na warunki atmosferyczne.    

Image of Bezpieczne platformy robocze pod palownice – przy dwukrotnie niższych kosztach

Bezpieczne platformy robocze pod palownice – przy dwukrotnie niższych kosztach 

Gdy na budowie niezbędne jest wykonanie pali, deweloper odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpiecznych platform roboczych dla sprzętu. Na gruntach słabonośnych koszt platform może być znaczny. Firma Tensar dysponuje sprawdzonymi rozwiązaniami projektowymi i technicznymi umożliwiającymi konstrukcję stabilizowanych platform roboczych przy oszczędnościach sięgających zazwyczaj ponad 50%. 

 

 

Image of Drogi i tereny utwardzone

Drogi i tereny utwardzone 

Drogi stanowią często pierwszy oraz ostatni, istotny element danej inwestycji. Muszą one przenieść ciężki ruch technologiczny na etapie budowy, jak również spełniać oczekiwania właścicieli i lokalnych władz w okresie dalszej ekploatacji. Zastosowanie georusztów Tensar pozwala zredukować grubość warstw kruszywa i warstw asfaltowych, zapewniając przy tym zachowanie założonej lub większej trwałości nawierzchni: możliwa jest redukcja łącznej grubości konstrukcji nawet o 50%. Dzięki stabilizacji kruszywa georusztami Tensar– nawet na nośnym podłożu – deweloperzy mogą skrócić czas realizacji inwestycji, zredukować zużycie materiałów, zminimalizować roboty ziemne i zapotrzebowanie na transport, jak również dostarczyć przyszłym właścicielom bardziej trwałą infrastrukturę.   

 

Image of Ściany oporowe i strome skarpy

Ściany oporowe i strome skarpy

Ściany oporowe oraz porośnięte roślinnością strome skarpy mogą zmaksymalizować dostępną powierzchnię działki, jednocześnie poprawiając estetykę obiektu. Firma Tensar oferuje szeroką gamę konstrukcji systemowych z gruntu zbrojonego, dostosowanych do zastosowań w nawet najbardziej skomplikowanych przedsięwzięciach. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych georusztów jednokierunkowych Tensar oraz wsparciu projektowemu naszego zespołu, konstrukcje z gruntu zbrojonego Tensar gwarantują estetykę i trwałość.
Image of Posadowienia na obszarach narażonych na aktywność sejsmiczną

Posadowienia na obszarach narażonych na aktywność sejsmiczną  

Niektóre rodzaje gruntów są podatne na upłynnienie – gdy takie grunty występują na obszarach o istotnej aktywności sejsmicznej, deweloperzy stają przed poważnym wyzwaniem. Dla niskich konstrukcji dostępne są sprawdzone rozwiązania posadowień łagodzących wpływ ewentualnego upłynnienia gruntu. Podstawową techniką jest zastosowanie sztywnego fundamentu pływającego, wykonanego z kruszywa stabilizowanego georusztami Tensar. Firma Tensar zapewnia wsparcie projektowe klientom chcącym skorzystać z tych prostych i skutecznych rozwiązań. 

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0