Ściany oporowe i skarpy z gruntu zbrojonego

A Tensar reinforced soil retaining wall on the road link between Rotherham and Sheffield

Ściany i skarpy

Gdy istotne jest maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni działki, a ponadto inwestycja zlokalizowana jest na terenie o znacznym nachyleniu, projektanci stają przed trudnymi wyborami. Jeśli niezbędne okaże się wykonanie konstrukcji oporowej, warianty jej rozwiązania są bardzo liczne, m.in.: mury z betonu zbrojonego, grawitacyjne konstrukcje betonowe, gabiony, kaszyce, ścianki szczelne czy ściany murowane.

Dla coraz większej liczby projektantów i wykonawców firma Tensar stanowi pierwszy kontakt, gdy potrzebne jest idealnie dopasowane do sytuacji rozwiązanie pozyskane w całości od jednego dostawcy. Systemowe konstrukcje ścian oporowych i skarp TensarTech® to gama konstrukcji z gruntu zbrojonego o różnorodnych oblicowaniach, pozwalająca dostosować rozwiązanie do lokalnych przepisów, dostępnego budżetu, uwarunkowań środowiskowych i wymogów estetycznych. Są one zaprojektowane jako konstrukcje w pełni systemowe – starannie dobrane elementy idealnie ze sobą współpracują, zapewniając doskonałą integralność konstrukcji.

Wszystkie rozwiązania systemowe opierają się na zbrojeniu zasypki georusztami jednokierunkowymi Tensar®, co pozwala na szybką i ekonomiczną realizację, skrócenie standardowego czasu wykonania, uniknięcie zaangażowania wyspecjalizowanego personelu oraz wykorzystanie materiałów zasypowych pozyskanych miejscowo. 


Image of Ściany oporowe i przyczółki mostowe

Ściany oporowe i przyczółki mostowe

Ściany oporowe podtrzymują materiał zasypowy, tworząc pionowe lub prawie pionowe lico. Na pochyłym terenie mogą okazać się one niezbędne do stworzenia tarasów zajmujących minimalną powierzchnię w planie lub do budowy ścian przejmujących parcie gruntu z przylegających konstrukcji. Ściany oporowe mogą być poddane rozłożonym równomiernie obciążeniom naziomu, obciążeniom zmiennym, a w przypadku systemowych konstrukcji przyczółków mostowych – pełnym obciążeniom poziomym i pionowym przenoszonym z kładki obiektu. Firma Tensar oferuje szeroką gamę systemowych konstrukcji stałych i tymczasowych o różnorodnych oblicowaniach: modułowych bloczkach betonowych, panelach segmentowych, panelach betonowych na pełną wysokość czy siatkach stalowych.

 

Image of Strome skarpy

Strome skarpy

Strome skarpy o nachyleniu do 70° mogą stanowić znacznie oszczędniejszą alternatywę wobec pionowych ścian oporowych. Ich “zielone” lico obsadzone trawą lub wybraną pokrywą roślinną podkreśla charakter lokalizacji, jest atrakcyjne wizualnie i wiąże się z mniejszym wpływem na środowisko. Zazwyczaj możliwe jest wykorzystanie zasypki pozyskanej na miejscu z odzysku lub z recyklingu, co zapewnia redukcję kosztów i zwiększa zgodność inwestycji z długofalowymi założeniami zrównoważonego rozwoju.

 

Image of Naprawa uszkodzonych skarp

Naprawa uszkodzonych skarp

Uszkodzenia skarp zdarzają się często, a przy zmieniającej się intensywności opadów wynikającej ze zmian klimatycznych, takie zdarzenia najprawdopodobniej będą coraz powszechniejsze na całym świecie. Dotychczas najczęściej stosowanym rozwiązaniem był wywóz odspojonego materiału i zastąpienie go nowym. Firma Tensar zapewnia oszczędną alternatywę, często pozwalającą na ponowne wykorzystanie odspojonego gruntu w połączeniu z georusztem zbrojącym grunt i zapewniającym stateczność oraz wytrzymałość.

Image of Korzyści

Korzyści płynące z zastosowania systemowych konstrukcji oporowych TensarTech®

W porównaniu z alternatywnymi metodami, systemowe konstrukcje oporowe TensarTech® – o możliwych nachyleniach lica od 20° do 90° – zapewniają szybką realizację, zazwyczaj bez konieczności wykorzystania żurawi czy tymczasowego podparcia, skrócenie czasu wykonania nawet o połowę, a w rezultacie: redukcję kosztów nawet o 75%. Ponadto systemy TensarTech® zapewniają korzyści środowiskowe, takie jak możliwość wykorzystania materiałów zasypowych pozyskanych na miejscu z odzysku lub z recyklingu, czy znaczące ograniczenie emisji związków węgla.

Oznaczone międzynarodowymi certyfikatami systemy i produkty Tensar dają projektantom nie tylko szeroki wybór atrakcyjnych architektonicznie i naturalnych wykończeń, lecz również możliwość swobodnego konstruowania łuków i tarasów dzięki odpowiednio dostosowanym do tego elementom. Skorzystanie z pełnych usług projektowych naszej firmy – obejmujących rysunki wykonawcze, harmonogramy dostawy materiałów i specyfikacje techniczne wykonania – zapewni wykonanie konstrukcji o projektowym okresie eksploatacji wynoszącym nawet 120 lat.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Skuteczne projektowanie – w biurze i w terenie.

Program TensarSoil pozwala użytkownikom na opracowanie projektów ścian, skarp i przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego.

Chcę otrzymać TensarSoil

 

Stacked Image 0

Materiały - ściany i skarpy