Strome skarpy z gruntu zbrojonego

application-slopes-580-580

Strome skarpy z gruntu zbrojonego 

Naturalny wybór konstrukcji stromych skarp

Ściany oporowe lub skarpy o dużym nachyleniu są nieodzownym elementem kształtowania terenu w przypadku, gdy na terenie inwestycji występują znaczne przewyższenia lub konieczne jest maksymalne wykorzystanie całego obszaru działki. Jeśli ograniczenia przestrzenne nie wymuszają zastosowania pionowych ścian, strome skarpy z gruntu zbrojonego stanowią atrakcyjną „zieloną” alternatywę przy zdecydowanie niższych kosztach.

Firma Tensar specjalizuje się w konstrukcjach systemowych, wykorzystujących mechanizmy stabilizacji i zbrojenia gruntu georusztami. Dzięki wykorzystaniu georusztów Tensar wbudowywanych poziomymi warstwami w celu utworzenia bloku gruntu zbrojonego, możliwe jest konstruowanie skarp o nachyleniach do 70°. Wytrzymałość, rozstaw i długość pasm georusztu zależą od nachylenia skarpy, właściwości zasypki oraz obciążenia naziomu. Oprogramowanie projektowe TensarSoil pozwala na optymalizację projektu i dostosowanie go do uwarunkowań konkretnej inwestycji. 


Image of Skarpy o nachyleniu do 45°

Skarpy o nachyleniu do 45°

Stateczność skarp o nachyleniu do 45° może być uzyskana poprzez zbrojenie zasypki georusztami Tensar ułożonymi w poziomych warstwach. Wytrzymałość, rozstaw i długość pasm georusztu zależy od nachylenia skarpy, właściwości zasypki oraz obciążenia naziomu. Zazwyczaj nie są wymagane żadne elementy konstrukcyjne oblicowania, co pozwala na swobodne profilowanie skarpy i nadanie jej pożądanego nachylenia. W niektórych przypadkach przed obsianiem lub obsadzeniem skarpy roślinnością wskazane może być rozłożenie maty przeciwerozyjnej.

Realizacja konstrukcji systemowych skarp TensarTech Natural Green jest szybka i nieskomplikowana. Nie są wymagane specjalistyczne kwalifikacje personelu. Dzięki uwzględnieniu w projekcie ułożenia warstwy gleby próchniczej na powierzchni skarpy możliwe jest uzyskanie „zielonego” lica, porośniętego wybraną roślinnością dopasowaną do warunków lokalnych.
Image of Skarpy o nachyleniu do 70°

Skarpy o nachyleniu do 70°

Bardziej strome skarpy – o nachyleniach do 70° – wymagają zastosowania elementów konstrukcyjnych podtrzymujących zbocze, jak również zapewniających stateczność wewnętrzną. System TensarTech GreenSlope wykorzystuje zbrojenie materiału zasypowego pasmami georusztów połączonymi trwale ze spawanymi elementami licującymi z siatki stalowej. Jest to w pełni zintegrowany system – wykonanie konstrukcji TensarTech GreenSlope jest nieskomplikowane, a modułowy charakter elementów pozwala na szybkie ich wbudowanie bez specjalistycznych kwalifikacji, w większości przypadków bez użycia dźwigów czy tymczasowego podparcia.

Szeroka podstawa bloku gruntu zbrojonego sprawia, że wartość obciążenia rozłożonego na podłoże jest niska, a odrębne rozwiązania posadowienia nie są zazwyczaj potrzebne. Znacznie ogranicza to koszty – nawet o 70% w stosunku do betonowych ścian oporowych. Koszty można dodatkowo zredukować dzięki zastosowaniu lokalnie dostępnych materiałów zasypowych – w tym pochodzących z recyklingu i pozyskanych na placu budowy.
Image of Korzyści

Korzyści z zastosowania systemów skarp TensarTech

Systemowe konstrukcje oporowe TensarTech zapewniają potwierdzoną długoterminową stateczność oraz projektowy okres eksploatacji do 120 lat. Charakteryzują się prostotą realizacji, co zapewnia redukcję kosztów i skrócenie czasu wykonania, możliwością zastosowania zasypki pozyskanej miejscowo oraz zmniejszonymi wymaganiami dotyczącymi posadowienia – co w niektórych przypadkach przekłada się na brak konieczności wykonania odrębnych rozwiązań posadowienia.

Zapewniają one atrakcyjną wizualnie „zieloną” powierzchnię zbocza obsadzonego wybraną okrywą roślinną dostosowaną do warunków lokalnych, jednocześnie ułatwiając konstruowanie skomplikowanych elementów geometrycznych i łuków.

Ponadto większość systemów nie wymaga zastosowania żurawi ani tymczasowego podparcia. Charakteryzują się one również wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne i sejsmiczne.

Łatwe w montażu systemy TensarTech składają się ze zbrojących materiał zasypowy georusztów połączonych z elementami licującymi. Zastosowanie bardzo trwałego zbrojenia z georusztów pozwala na redukcję kosztów dzięki obniżeniu wymagań wobec stosowanej zasypki – możliwe jest użycie gruntów spoistych, pochodzących z recyklingu oraz pozyskanych miejscowo.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Skuteczne projektowanie – w biurze i w terenie.

Program TensarSoil pozwala użytkownikom na opracowanie projektów ścian, skarp i przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego.

Chcę otrzymać TensarSoil

 

Stacked Image 0

Materiały - strome skarpy