Stabilizacja podłoża

application-subgrade-stabilisation-2-580-580

Stabilizacja podłoża

Podłoże to strefa gruntu rodzimego znajdującego się poniżej poziomu posadowienia budow  li – jego właściwości określają, jakie rozwiązanie posadowienia okaże się niezbędne w danym przypadku. Budowa na gruntach słabonośnych lub niejednorodnych stanowi często duże wyzwanie techniczne. Technologia, wiedza i doświadczenie firmy Tensar w zakresie stabilizacji podłoża pozwalają nie tylko na poprawę warunków posadowienia, lecz również na redukcję kosztów oraz wpływu inwestycji na środowisko.

Rozwiązanie firmy Tensar polega na utworzeniu warstwy kruszywa stabilizowanego georusztami Tensar, która zabezpiecza podłoże podczas robót budowlanych i poprawia jego nośność, zapewniając właściwe podparcie konstrukcji. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dolnych warstw nawierzchni, rozwiązanie Tensar pozwala na zredukowanie objętości użytego kruszywa nawet o 50%.


Image of Potwierdzone korzyści

Potwierdzone korzyści

Redukcja grubości warstwy: dolne warstwy nawierzchni mogą być nawet o 50% cieńsze, co zapewnia ograniczenie prac ziemnych i zużycia materiału bez pogorszenia pracy konstrukcji.

Redukcja emisji związków węgla: nawet o 50%.

Wzrost trwałości: warstwa kruszywa stabilizowanego georusztem Tensar może wydłużyć okres eksploatacji dróg nieulepszonych ponad trzykrotnie, redukując długoterminowe koszty prac utrzymania nawet o 50%.

Wzrost nośności: zdolność warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem Tensar do rozkładania obciążeń na większą powierzchnię może zwiększyć nośność platform roboczych dla ciężkiego sprzętu, takiego jak żurawie czy palownice.

Ograniczenie nierównomiernego osiadania: przy bardzo niejednorodnym podłożu gruntowym stabilizacja z zastosowaniem georusztów Tensar może pomóc w uzyskaniu bardziej równomiernej nośności podłoża.

Przykrywanie składowisk: zastosowanie georusztów Tensar pozwala na bezpieczne rozłożenie i wbudowanie warstw gruntu przykrywających laguny osadowe i składowiska odpadów przemysłowych.

Przekraczanie pustek w podłożu: zastosowanie georusztów Tensar pozwala na utworzenie sztywnej platformy, umożliwiającej przekroczenie pustek i zapadlisk pojawiających się na obszarach górniczych lub narażonych na zjawiska krasowe. W przypadku pojawienia się pustki platforma tymczasowo zabezpiecza konstrukcję i umożliwia podjęcie odpowiednio wczesnych działań, mających na celu wykonanie docelowej naprawy.
Image of Bez względu na charakter Państwa inwestycji – chętnie pomożemy

Chętnie pomożemy

Od ponad 40 lat innowacyjne rozwiązania firmy Tensar w zakresie stabilizacji gruntu sprawdzają się idealnie w różnorodnych inwestycjach wymagających ulepszenia podłoża. Należą do nich drogi ulepszone i nieulepszone, parkingi, lotniska, nawierzchnie dla obciążeń ponadnormatywnych (np. terminale kontenerowe) i platformy robocze. Dostępna jest szeroka gama broszur i opisów dotychczasowych zastosowań. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne, obejmujące doradztwo, specyfikacje, rysunki, projekty i szczegółowe kosztorysy. W wielu krajach świata regularnie organizujemy bezpłatne warsztaty poświęcone stabilizacji gruntu. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej lub uzyskać szybkie wsparcie dla swojej inwestycji, prosimy o pobranie naszego formularza zgłoszenia projektu stabilizacji gruntu.

 

 

Image of Usługi projektowe i oprogramowanie Tensar

Usługi projektowe i oprogramowanie Tensar


Firma Tensar opracowała unikalne metody projektowe i oprogramowanie pozwalające na określenie korzyści płynących z zastosowania warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem Tensar. Przyjęte i wykorzystywane na całym świecie metody projektowe i rozwiązania firmy Tensar oparte są na testach obciążenia ruchem prowadzonych w pełnej skali oraz na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w licznych realizacjach terenowych.

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0