Georuszty Tensar® InterAx® (NX)

10 tys. godzin badań
12 międzynarodowych zespołów
  • Georuszty Tensar® InterAx® wyróżniają się najlepszymi właściwościami eksploatacyjnymi spośród wszystkich georusztów do stabilizacji opracowanych przez firmę Tensar
  • Czołowe rozwiązanie na rynku w zakresie poprawy właściwości eksploatacyjnych nawierzchni drogowych i kolejowych, jak również innych obszarów obciążonych ruchem
  • Dzięki zoptymalizowanej geometrii Tensar InterAx zapewnia poprawę efektu stabilizacji i pozwala na utworzenie warstwy kruszywa stabilizowanego georusztami o najwyższych parametrach
  • Zaawansowane badania materiałowe zaowocowały poprawą interakcji między georusztem Tensar InterAx a kruszywem, co przekłada się
    na wyższe właściwości eksploatacyjne oraz szerszy zakres uzyskanych korzyści


Informacje ogólne

Georuszt Tensar® InterAx®  jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym geosyntetykiem do stabilizacji kruszywa na rynku. Jego zoptymalizowana geometria przekłada się na poprawę skrępowania bocznego ziaren kruszywa oraz skuteczniejszą stabilizację, dzięki czemu zapewnia on wyższą jakość
i większe oszczędności niż wszystkie opracowane wcześniej georuszty Tensar. Georuszt ten pozwala na poszerzenie zakresu stosowanych typów kruszyw o różnym uziarnieniu i jakości, zwiększając elastyczność w doborze materiału zasypowego.

Nasze zaawansowane technologicznie georuszty Tensar InterAx powstały dzięki ponad 10 tys. godzin poświęconych na badania i rozwój. Zaawansowane badania materiałowe zaowocowały poprawą skuteczności zagęszczenia kruszywa na georuszcie i trwałym ograniczeniem przemieszczeń ziaren, co przekłada się na wysokie długoterminowe właściwości eksploatacyjne. O maksymalnej skuteczności georusztu decyduje złożona struktura geometryczna – ciągłe i nieciągłe żebra tworzą układ sześciokątów, trapezów i trójkątów.

Typy

Georuszt Tensar® InterAx®  jest obecnie dostępny w dwóch odmianach: NX750 oraz NX850.

Czym jest Tensar® InterAx®?

Tensar® InterAx® to najbardziej zaawansowany i wyróżniający się najlepszymi właściwościami eksploatacyjnymi georuszt opracowany przez firmę Tensar. Znajduje zastosowanie w stabilizacji warstw kruszywa w nawierzchniach kolejowych i drogowych, jak również
na innych obszarach obciążonych ruchem. Dzięki zoptymalizowanej geometrii zapewnia poprawę skrępowania ziaren kruszywa
i wyjątkowo skuteczną stabilizację. Jako czołowe rozwiązanie
na rynku Tensar InterAx gwarantuje najlepsze właściwości eksploatacyjne oraz najszerszy zakres korzyści spośród wszystkich georusztów Tensar.


Dlaczego Tensar® InterAx® przewyższa inne georuszty?

Goeruszt Tensar InterAx został opracowany specjalnie z myślą
o zapewnieniu najwyższych parametrów eksploatacyjnych jako element warstwy kruszywa stabilizowanego georusztami Tensar. Jego skuteczność została potwierdzona doświadczalnie, a badania wykazały, że jego zastosowanie może przynieść liczne korzyści. Należą do nich: 

  • Zwiększenie nośności nawierzchni nieulepszonych
  • Redukcja grubości nawierzchni przy przeniesieniu tego    samego ruchu
  • Obniżenie efektywnych kosztów inwestycji 
  • Redukcja śladu węglowego

Gdzie dotychczas stosowano Tensar® InterAx®?

Na rynek brytyjski Tensar InterAx został wprowadzony w kwietniu 2022 roku, ale wcześniej stosowano go już w licznych inwestycjach na całym świecie. Klienci z USA i innych regionów świata są bardzo zadowoleni z oszczędności osiągniętych dzięki jego zastosowaniu – korzyści obejmują skrócenie czasu realizacji, redukcję zapotrzebowania na transport, jak również możliwość zastosowania cieńszej warstwy kruszywa i większą elastyczność w doborze rodzaju kruszywa.

 


Kompatybilny z oprogramowaniem
i metodami projektowymi Tensar

Georuszt InterAx został uwzględniony w programie Tensar+, co pozwala projektantom
na pełne wykorzystanie jego podwyższonej skuteczności. Nasze łatwe w obsłudze
i wyróżniane nagrodami oprogramowanie projektowe Tensar+ zapewni Państwu oszczędność czasu i pracy, gwarantując przy tym niezawodność projektu i uzyskanie wymaganych efektów. 

Oszacowanie korzyści płynących z zastosowania warstwy kruszywa stabilizowanego georusztami Tensar w drodze o nawierzchni nieulepszonej lub w konstrukcji platformy roboczej jeszcze nigdy nie było równie proste. Oprogramowanie Tensar+ umożliwia dokonanie obliczeń online, z uwzględnieniem poprawy właściwości eksploatacyjnych
oraz konkretną kalkulacją oszczędności wyrażonych w gotówce, czasie oraz redukcji emisji zanieczyszczeń, co pozwoli Państwu na odpowiednie specyfikowanie i obronienie opracowanych rozwiązań projektowych.

Poprawa stabilizacji dzięki zoptymalizowanej geometrii

Podstawą projektu georusztu Tensar InterAx jest złożona struktura geometryczna – ciągłe i nieciągłe żebra tworzą system sześciokątów, trapezów i trójkątów. To zaawansowane technicznie rozwiązanie zapewnia poprawę skrępowania ziaren kruszywa
oraz silniejsze zazębienie między kruszywem a georusztem.
W rezultacie warstwa kruszywa stabilizowanego georusztami wykazuje lepsze właściwości eksploatacyjne pod ruchem i innymi obciążeniami.

Rozwiązanie idealne w wielu różnych zastosowaniach

Georuszt Tensar InterAx funkcjonuje doskonale w szerokiej gamie zastosowań, od zwiększania nośności platform roboczych
po stabilizację nawierzchni kolejowych. Dzięki zaawansowanemu technicznie projektowi georuszt zapewnia redukcję kosztów
oraz ograniczenie zapotrzebowania na prace utrzymaniowe, jednocześnie wydłużając okres eksploatacji nawierzchni i innych konstrukcji.

Produkty podobne

Loading...

Brak wyników pasujących do Twojego wyszukiwania. Spróbuj innego wyszukiwania lub skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.