Drogi, nawierzchnie, obszary obciążone ruchem

An aerial shot of the M1 Junction 19 Improvement Scheme

Drogi, nawierzchnie, obszary obciążone ruchem

Tensar oferuje sprawdzone rozwiązania do zastosowania w nawierzchniach ulepszonych i nieulepszonych, zapewniające wysoką trwałość przy jednoczesnej oszczędności materiałów, czasu i środków oraz optymalizacji całkowitych kosztów eksploatacji.

Bez względu na to, czy chodzi o autostrady czy tymczasowe drogi dojazdowe, firma Tensar dostarcza rozwiązania projektowe przyspieszające budowę, wydłużające okres eksploatacji i redukujące zapotrzebowanie na prace utrzymaniowe.

Redukcja objętości użytego kruszywa i innych materiałów drogowych prowadzi do ograniczenia kosztów, czasu robót i emisji zanieczyszczeń, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Technologia georusztów Tensar stosowana jest do:

  • stabilizacji podłoża, 
  • redukcji grubości dolnych warstw konstrukcji nawierzchni, 
  • poprawy trwałości dróg utwardzonych i gruntowych, 
  • zwiększenia nośności nawierzchni dla obciążeń ponadnormatywnych.


Ponadto produkty Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych ograniczają propagację spękań i zwiększają trwałość zmęczeniową konstrukcji.

Image of Nawierzchnie podatne

Nawierzchnie podatne

Nawierzchnie podatne często ulegają przedwczesnemu uszkodzeniu w wyniku postępujących przemieszczeń i osłabienia podłoża oraz warstw niezwiązanych z kruszywa. Georuszty Tensar zwiększają sztywność konstrukcji nawierzchni dzięki zazębieniu kruszywa w oczkach georusztu i skrępowaniu poziomych przemieszczeń ziaren kruszywa. Powstaje w ten sposób warstwa kruszywa stabilizowanego georusztem, która zapewnia lepszą pracę konstrukcji, minimalizuje zapotrzebowanie na prace utrzymaniowe i wydłuża odstępy między remontami.   

Do pogorszenia stanu konstrukcji podatnych może również przyczynić się wystąpienie spękań, lecz w takiej sytuacji ukrytą siłą nawierzchni stają się produkty Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych. Ograniczają one propagację spękań i zwiększają trwałość zmęczeniową. Praca nawierzchni ulega znaczącej poprawie, a koszty utrzymania i napraw w perspektywie okresu eksploatacji spadają.  

Image of Nawierzchnie sztywne

Nawierzchnie sztywne

Firma Tensar pomoże Państwu w budowie bardziej wytrzymałych i trwałych nawierzchni sztywnych. Warstwa kruszywa stabilizowanego georusztem Tensar zapewnia nawierzchni sztywnej lepsze oparcie niż grubsza warstwa kruszywa bez georusztu. Taka podbudowa charakteryzuje się wyższym modułem sprężystości i nie ulega osłabieniu z biegiem czasu.    

Kruszywo zostaje unieruchomione w oczkach georusztu, co ogranicza odkształcenia warstwy w całym okresie eksploatacji. Skrępowanie kruszywa redukuje przemieszczenia boczne ziaren, prowadząc nie tylko do zmniejszenia deformacji warstwy, lecz również ograniczając zanieczyszczenie podbudowy z kruszywa ziarnami i cząstkami gruntu podłoża.  

Większość problemów z nawierzchniami betonowymi wiąże się z niewłaściwą pracą szczelin. Niedostateczna współpraca sąsiednich płyt prowadzi do wzrostu naprężeń w płycie, co wywołuje klawiszowanie, pompowanie i pęknięcia w narożach. Warstwa kruszywa stabilizowanego georusztem Tensar zapewnia nośność i jednorodne podparcie płyt betonowych, minimalizując potencjalne nierównomierne przemieszczenia płyt mogące prowadzić do ich klawiszowania czy pęknięć.  

Image of Nawierzchnie dla obciążeń ponadnormatywnych

Nawierzchnie dla obciążeń ponadnormatywnych

Projektowanie i budowa nawierzchni dla obciążeń ponadnormatywnych wymaga szczególnej staranności. W wielu przypadkach są to nawierzchnie w portach, terminalach intermodalnych i obiektach przeładunkowych, jak również na lotniskach, w centrach dystrybucyjnych i korytarzach transportowych. 

Nawierzchnie tego typu poddane są bardzo wysokim obciążeniom od ruchu o niskiej prędkości lub pojazdów stojących. Często związane są z obiektami o dużych parkingach/obszarach utwardzonych, strefami o wysokim natężeniu ruchu, placami składowymi na budowach, miejscami postoju ciężkiego sprzętu, wjazdami na place budowy i innymi intensywnie użytkowanymi obszarami.  

Górna warstwa nawierzchni może być wykonana z mieszanki asfaltowej, płyt betonowych lub kostki. Zastosowanie zbrojenia z georusztów Tensar w nawierzchniach dla obciążeń ponadnormatywnych może wydłużyć ich okres eksploatacji trzy- do sześciokrotnie, zapewniając znaczne oszczędności w skali cyklu życia inwestycji. 

Image of Nawierzchnie nieulepszone

Nawierzchnie nieulepszone

Większość dróg wiejskich, dróg dojazdowych czy tymczasowych dróg technologicznych ma nawierzchnie nieulepszone, ewentualnie z wykonanym powierzchniowym utrwaleniem mającym ograniczyć pylenie i rozmywanie przez wodę. Zasadniczą rolę w tych nawierzchniach pełnią warstwy niezwiązane, które zabezpieczają podłoże i zapewniają utrzymanie pożądanego profilu. 

Podczas budowy drogi grunty niejednorodne i słabonośne wymagają zabezpieczenia przed deformacjami. Po zakończeniu budowy podłoże musi być z kolei zabezpieczone przed ruchem mogącym doprowadzić do jego deformacji i uszkodzenia drogi. 

Georuszty Tensar zaprojektowane są tak, aby kruszywo zazębiało się i blokowało w ich oczkach. Powstaje w ten sposób warstwa kruszywa stabilizowanego georusztem, która znacznie ogranicza pionowe i poziome przemieszczenia ziaren. Warstwa taka równomiernie rozkłada obciążenia na podłoże i zwiększa nośność nawierzchni, zapewniając jej długofalową stabilizację i podwyższoną trwałość.

Image of Zbrojenie warstw asfaltowych

Zbrojenie warstw asfaltowych

Obecność spękań na powierzchni warstw asfaltowych skutkuje wnikaniem wody w głąb konstrukcji, osłabieniem niższych warstw nawierzchni i podłoża, a wreszcie – postępującym pogorszeniem stanu i trwałą utratą nośności. Zbrojenie warstw asfaltowych ogranicza propagację spękań odbitych w obrębie pakietu warstw asfaltowych, redukując również spękania spowodowane rozszerzaniem termicznym i skurczem niższych warstw i podłoża. Zbrojenie warstwy asfaltowej może również wydłużyć jej trwałość poprzez opóźnienie inicjacji spękań zmęczeniowych. 

Firma Tensar oferuje szeroką gamę georusztów i geokompozytów zaprojektowanych z myślą o współpracy z warstwami asfaltowymi. Zwiększają one sztywność na rozciąganie, ograniczają odkształcenia i redukują przyrost oraz rozmiary spękań. Kompozyty przeznaczone do zbrojenia warstw asfaltowych składają się z georusztów połączonych z geowłókninami, które wspólnie funkcjonują jako zbrojenie, warstwa SAMI (ang. Stress Absorbing Membrane Interlayer) oraz bariera dla wilgoci. 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0