Nawierzchnie podatne

Nawierzchnie podatne

Czym jest nawierzchnia podatna?

Nawierzchnie podatne odwzorowują wszelkie deformacje podłoża. Składają się zazwyczaj z warstw asfaltowych ułożonych na co najmniej jednej warstwie materiału niezwiązanego, zagęszczonego na odpowiednio przygotowanym podłożu. Warstwy nawierzchni rozkładają obciążenia kół na większą powierzchnię podłoża, co chroni grunt przed deformacjami. Deformacje trwałe podłoża odbijają się w formie kolein strukturalnych na powierzchni, co wpływa na komfort jazdy, bezpieczeństwo i trwałość nawierzchni. 

Asfaltowa warstwa ścieralna stanowi równą, bezpieczną i trwałą górną warstwę nawierzchni, zapewniając użytkownikom drogi dobre warunki jazdy. Zapobiega jednocześnie wnikaniu wody w głąb konstrukcji, co prowadziłoby do osłabienia podłoża i skrócenia okresu eksploatacji.

Poprawa pracy nawierzchni podatnej dzięki zastosowaniu gerousztów Tensar

Zastosowanie jednej lub więcej warstw georusztu Tensar do stabilizacji warstw niezwiązanych w nawierzchni podatnej pozwala na wydłużenie jej okresu eksploatacji. Alternatywnie możliwa jest redukcja grubości warstw przy zachowaniu założonego okresu eksploatacji, co pozwala na ograniczenie kosztów cyklu życia nawierzchni.

Image of Stabilizacja na gruntach słabonośnych

Stabilizacja na gruntach słabonośnych

Budowa na gruntach słabonośnych lub niejednorodnych może przysporzyć wykonawcom poważnych problemów. Dojazd do placu budowy może być utrudniony, a rozłożenie i zagęszczenie pierwszych warstw podbudowy pomocniczej czy warstwy mrozoochronnej może stanowić duże wyzwanie. Rozłożenie na podłożu georusztu Tensar pełniącego funkcję stabilizacji warstwy kruszywa upraszcza rozłożenie i zagęszczenie materiału. Dzięki podwyższonej nośności warstwy kruszywa stabilizowanej mechanicznie georusztem Tensar grubość dolnych warstw nawierzchni może zostać ograniczona nawet o 50%.

Image of Zwiększenie trwałości nakładek

Zwiększenie trwałości nakładek dzięki ograniczeniu propagacji spękań

Warstwy asfaltowe są narażone na spękania zmęczeniowe oraz – w przypadku nakładek – na propagację spękań istniejących już w poniższej warstwie. Inicjację i propagację spękań można opóźnić dzięki wbudowaniu kompozytu Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych przed ułożeniem nakładki.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Skuteczne projektowanie – w biurze i w terenie.

Program projektowy TensarPave pozwala użytkownikom na bardzo szybkie projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg ulepszonych i nieulepszonych z uwzględnieniem stabilizacji niezwiązanych warstw nawierzchni georusztami Tensar, umożliwiając redukcję grubości nawierzchni i maksymalizację korzyści ekonomicznych.

Chcę otrzymać TensarPave