Posadowienia i podstawy nasypów

A construction project using TensarTech Stratum Cellular Foundation Mattress System

Posadowienia i podstawy nasypów

Gdy w podłożu gruntowym występują grunty słabonośne, ich wydobycie i wymiana może wiązać się z dużymi kosztami i wyzwaniami organizacyjnymi. Palowanie stanowi opcję popularną, lecz kosztowną. Firma Tensar przyjmuje inne – bardziej skuteczne i oszczędne – podejście, polegające na stworzeniu sztywnej platformy, równomiernie rozkładającej obciążenia na gruntach słabonośnych.

Inwestorzy, projektanci i wykonawcy wiedzą, że konstruowanie niezawodnych posadowień na gruntach słabonośnych może być technicznie trudne, kosztowne i czasochłonne. Firma Tensar opracowała różnorodne systemy pozwalające na stworzenie usztywnionych platform, skutecznie rozkładających obciążenia na gruntach słabonośnych, tym samym zwiększając efektywną nośność i ograniczając nierównomierne osiadania. Zapewnia to rozwiązania posadowień o zwiększonej wytrzymałości, krótszym czasie realizacji i niższych kosztach.

Image of Stabilizacja podstaw nasypów

Posadowienia i podstawy nasypów

Wznoszenie statecznych nasypów, grobli i wałów na gruntach słabonośnych stanowi duże wyzwanie. W takich przypadkach prace ziemne wykonywane konwencjonalnymi metodami są kosztowne i czasochłonne. Firma Tensar oferuje jednak systemy umożliwiające stworzenie sztywnych, statecznych platform umożliwiających posadowienie nasypów na gruntach słabonośnych. Dwa kluczowe systemy to materace geokomórkowe TensarTech Stratum oraz tkaniny o wysokiej wytrzymałości Tensar Basetex. Systemy te pozwalają na redukcję powierzchni konstrukcji w planie, ograniczenie zagrożenia nierównomiernymi osiadaniami oraz zmniejszenie zapotrzebowania na materiał zasypowy. Mogą również umożliwić budowę konstrukcji w jednym etapie, znacznie skracając czas realizacji inwestycji.

TensarTech® Stratum® – System materaców geokomórkowych

System TensarTech Stratum tworzy sztywną, wysoką na jeden metr platformę, która minimalizuje nierównomierne osiadania i redukuje przemieszczenia poziome. Efektem jest zwiększenie nośności i poprawa stateczności, co umożliwia przyspieszone wbudowanie materiału zasypowego.

Stabilizacja podstawy nasypu geotkaniną o wysokiej wytrzymałości Tensar® Basetex®

Tkaniny o wysokiej wytrzymałości Basetex firmy Tensar mogą być zastosowane do stabilizacji podstawy nasypu i przecięcia potencjalnych płaszczyzn poślizgu, sięgających w głąb gruntu słabonośnego. Stabilizacja podstawy nasypu geotkaniną Tensar Basetex pozwala zredukować lub wyeliminować zapotrzebowanie na etapowy przebieg budowy oraz zapewnić realizację inwestycji w ramach założonego harmonogramu i budżetu.

Image of Platformy robocze pod dźwigi

Platformy robocze pod dźwigi

Utrata stateczności podłoża lub nadmierne osiadania mogą okazać się katastrofalne w skutkach – w grę wchodzą koszty uszkodzeń sprzętu, znaczne opóźnienia czy, w najgorszym wypadku, obrażenia odniesione przez personel. W przypadku pracy dźwigów obciążenia statyczne podłoża mogą być ekstremalnie wysokie. Technologia stabilizacji podłoża georusztami Tensar jest z powodzeniem stosowana w celu poprawy nośności platform roboczych pod dźwigi. Platformy z kruszywa stabilizowanego georusztami Tensar umożliwiały już bezpieczną pracę dużych dźwigów w ramach takich przedsięwzięć jak wymiana kładek obiektów mostowych, budowa farm wiatrowych czy konstrukcja zakładów przemysłowych. Możliwe jest osiągnięcie redukcji kosztów nawet o 40%, a w większości przypadków – skrócenie czasu realizacji o 50%.

 

Łagodzenie skutków upłynnienia gruntu

W regionach o istotnej aktywności sejsmicznej nastąpić może upłynnienie gruntu, skutkujące nierównomiernym osiadaniem i uszkodzeniami budynków. Firma Tensar dysponuje sprawdzonymi rozwiązaniami polegającymi na utworzeniu sztywnych platform, ograniczających nierównomierne osiadanie spowodowane upłynnieniem gruntu i minimalizujących uszkodzenia w przypadku niskiej zabudowy.

Głębokie posadowienia oraz techniki ulepszania gruntu są odpowiednie do wysokich i ciężkich konstrukcji, w przypadku których spodziewane są poważne przypadki upłynnienia oraz przesunięcia poziomego gruntu. Rozwiązania te są jednak niewspółmiernie kosztowne do wartości konstrukcji wznoszonych typowo na płytkich posadowieniach. Warstwa kruszywa stabilizowanego georusztem Tensar stanowi bardziej ekonomiczne rozwiązanie posadowienia – tworzy ona niepodlegającą upłynnieniu warstwę, która zapobiega wyparciom na powierzchni gruntu i utracie nośności. W inwestycjach, w których zastosowano posadowienie na platformie Tensar, uzyskiwano oszczędności nawet rzędu 50% w porównaniu z kosztami wykonania głębokich posadowień i innych technik ulepszenia gruntu.

 

 

Posadowienia rurociągów

Jeśli podziemne rurociągi przebiegają przez warstwy gruntów słabonośnych, niejednorodne podparcie rur może prowadzić do ich nierównomiernego osiadania. Gdy na dnie wykopu pod rury wbuduje się warstwę stabilizowaną georusztami Tensar, powstaje sztywna platforma ograniczająca zjawisko nierównomiernego osiadania.

Warstwy stabilizowane georusztami Tensar, zlokalizowane ponad rurociągami i kablami podziemnymi, mogą z kolei zabezpieczyć je przed obciążeniami naziomu, równomiernie rozkładając wszelkie skoncentrowane obciążenia.

Image of Strefy przejściowe przed obiektami inżynierskimi

Strefy przejściowe przed obiektami inżynierskimi

Nierównomierne osiadanie między nasypem a sztywnymi obiektami – takimi jak mosty czy przepusty – może prowadzić do niedopuszczalnego obniżenia właściwości funkcjonalnych drogi, czego efektem jest konieczność prowadzenia napraw i częstych czynności utrzymaniowych. Zastosowanie systemu firmy Tensar do konstrukcji posadowienia nasypu, prowadzi do utworzenia strefy przejściowej i redukcji nierównomiernych osiadań. Do najskuteczniejszych rozwiązań projektowych zaliczają się sztywne platformy TensarTech Stratum, platformy przekazujące obciążenia LTP Tensar oraz stabilizacja podstawy nasypu geotkaniną o wysokiej wytrzymałości Tensar Basetex. Indywidualne uwarunkowania danej inwestycji determinują dobór najkorzystniejszego rozwiązania.

Przekraczanie pustek w podłożu

W przypadku konstrukcji nasypów na obszarach górniczych, poprzemysłowych lub charakteryzujących się podłożem gruntowym podatnym na krasowienie, należy wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się lejów krasowych czy zapadlisk pod budowlą ziemną – nawet wiele dziesięcioleci po zakończeniu realizacji inwestycji. Zaprojektowanie stabilizacji podstawy nasypu jedną lub wieloma warstwami geotkaniny Tensar Basetex pozwala na przekraczanie pustek i zapadlisk w podłożu, zapewniając długoterminową stateczność konstrukcji. W niektórych przypadkach pozwala to na uniknięcie wykonania głębokich iniekcji czy realizacji odrębnych rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia.

Materiały - posadowienia i podstawy nasypu