Odnawialne źródła energii

Construction of a windfarm

Odnawialne źródła energii

Budujemy zrównoważoną przyszłość

Przy rosnącym globalnym zainteresowaniu odnawialnymi źródłami energii, rynek związany z budową infrastruktury dla energetyki wiatrowej i słonecznej stale się powiększa. Konstrukcje związane z odnawialnymi źródłami energii często lokalizowane są w trudno dostępnych miejscach, znacznie oddalonych od istniejącej sieci drogowej. Bardzo częstym problemem są trudne warunki gruntowe – niektóre turbiny lokalizowane są na torfowiskach, nabrzeża instalacyjne dla morskich farm wiatrowych wznoszone są na słabonośnych osadach morskich, a elektrownie słoneczne często powstają na słabo odwodnionych gruntach porolnych. W przypadku wielu inwestycji, na przykład elektrowni wiatrowych, dodatkowym utrudnieniem jest konieczność budowy dróg dojazdowych oraz platform roboczych zdolnych do przeniesienia bardzo dużych obciążeń podczas pracy żurawi.

Firma Tensar pomaga inwestorom, projektantom i wykonawcom zaoszczędzić pieniądze i czas na budowie dróg dojazdowych, placów instalacyjnych, platform roboczych pod dźwigi oraz innych konstrukcji nieodzownych przy inwestycjach w sektorze odnawialnych źródeł energii. Nasze sprawdzone rozwiązania były z powodzeniem stosowane podczas budowy m.in. elektrowni słonecznych, lądowych farm wiatrowych czy placów i nabrzeży obsługujących farmy morskie.


Image of Stabilizacja podłoża

Stabilizacja podłoża

Obecność gruntów słabonośnych i niekorzystne warunki posadowienia to częste problemy w lokalizacjach, które są zazwyczaj dostępne do realizacji inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii. Wielokrotne przejazdy pojazdów ciężkich po gruntach słabonośnych szybko doprowadzają do koleinowania, co wywołuje ciągłe problemy z utrzymaniem dróg dojazdowych i placów oraz wiąże się ze stratami czasu i pieniędzy.

Problemom tym można jednak zaradzić – stabilizacja georusztami Tensar stanowi sprawdzone rozwiązanie, które jest bardziej ekonomiczne niż wszelkie inne metody ulepszenia podłoża. Już sama redukcja zużycia kruszywa pozwala na osiągnięcie oszczędności rzędu nawet 50%. Warstwa kruszywa stabilizowana georusztem Tensar nie wpływa na warunki hydrologiczne, poprawia nośność, ogranicza koszty przyszłego utrzymania i minimalizuje wpływ na środowisko, stanowiąc ekologiczną alternatywę wobec stabilizacji chemicznej.
Image of Drogi dojazdowe i platformy robocze

Drogi dojazdowe i platformy robocze

Inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii nie sposób zrealizować bez dróg dojazdowych i platform roboczych zdolnych do przeniesienia obciążeń związanych z ruchem technologicznym oraz przechowywaniem i montażem ciężkiego sprzętu czy elementów konstrukcji. Z konieczności są one często wykonywane na gruntach słabonośnych i niejednorodnych. Równe, czyste i nieprzysparzające problemów drogi dojazdowe umożliwiają skuteczną realizację inwestycji. Największym wyzwaniem przy budowie dróg dojazdowych i placów jest obecność gruntów słabonośnych w podłożu gruntowym.

Dzięki zastosowaniu georusztów Tensar nie zatrzymają Państwa nawet najbardziej niekorzystne warunki gruntowe. Jednocześnie osiągną Państwo zmniejszenie grubości warstwy kruszywa niezbędnej do utworzenia niezawodnej drogi dojazdowej czy platformy roboczej, co zaowocuje redukcją kosztów i oszczędnością czasu.
Image of Platformy robocze pod żurawie

Platformy robocze pod żurawie

Podczas ruchu, montażu i pracy żurawi na placu budowy, najwyższy priorytet ma bezpieczeństwo. Niezwykle ważna, szczególnie na gruntach słabonośnych i niejednorodnych, jest bezpieczna platforma robocza – równa, czysta i wolna od kolein.

Firma Tensar oferuje sprawdzone rozwiązania budowy bezpiecznych platform roboczych pod żurawie na gruntach słabonośnych. Rozwiązania te polegają na utworzeniu warstwy kruszywa stabilizowanego kilkoma warstwami georusztów Tensar lub na wykonaniu materaca geokomórkowego TensarTech Stratum w celu zapewnienia sztywnej i nośnej platformy.

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0