Platformy robocze

application-working-platforms-580-580

Platformy robocze

Firma Tensar opracowała unikalne podejście projektowe oraz oprogramowanie, przeznaczone specjalnie do platform roboczych stabilizowanych georusztami.

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w przypadku zastosowania na placu budowy żurawi samojezdnych, palownic oraz innego ciężkiego sprzętu– zwłaszcza na gruntach słabonośnych lub niejednorodnych. Bezpieczna platforma robocza jest w takich warunkach nieodzowna. Place, na których przechowywany jest ciężki sprzęt i materiały budowlane, muszą być równe, czyste i wolne od kolein.

Georuszty Tensar mogą być zastosowane do stabilizacji warstwy materiału ziarnistego – skutkuje to zwiększeniem jej nośności, ograniczeniem deformacji i osiadań. Platformy projektowane są tak, by ich wysoka wodoprzepuszczalność zapobiegała gromadzeniu się wody na powierzchni.Image of Funkcjonowanie platformy roboczej

W jaki sposób georuszt Tensar poprawia funkcjonowanie platformy roboczej?

Mechanizm zazębienia między kruszywem a georusztem Tensar oraz skrępowania bocznego ziaren kruszywa, zapobiega przemieszczeniom materiału ziarnistego. Powstała w ten sposób warstwa kruszywa stabilizowanego georusztami Tensar, charakteryzuje się znacznie zwiększoną nośnością oraz odpornością na nierównomierne osiadania.. 

Image of Korzyści

Korzyści

Zastosowanie materiałów Tensar w celu utworzenia warstwy kruszywa stabilizowanego georusztami, pozwala na uzyskanie znacznych korzyści w porównaniu z platformami wykonanymi z samego kruszywa bez stabilizacji: 

  • Wzrost nośności: warstwa stabilizowana georusztami wykazuje wyższą nośność, stanowi więc bezpieczniejsze i bardziej niezawodne podłoże dla pracy ciężkiego sprzętu.
 
  • Redukcja grubości platformy: grubość warstwy kruszywa może być zredukowana o ponad 50% przy zachowaniu założonych parametrów strukturalnych. Może to również przełożyć się na ograniczenie robót ziemnych, ponieważ odspojenia i wywiezienia na odkład wymaga mniejsza ilość gruntu.  
 
  • Zastosowanie materiału zasypowego niższej jakości i pochodzącego z recyklingu: dzięki znacznej poprawie właściwości mechanicznych warstwy stabilizowanej georusztami Tensar, możliwe jest wbudowanie materiałów zasypowych niższej jakości, w tym pochodzących z recyklingu.  
 
  • Długoterminowe oszczędności: ograniczenie robót ziemnych i zastosowanie kruszyw z recyklingu pozwala na redukcję kosztów budowy oraz emisji CO2. 
Image of Znaczenie danych do projektowania

Znaczenie danych do projektowania

Platforma robocza powinna być zaprojektowana przez wykwalifikowanego geotechnika. Rozwiązanie projektowe uzależnione jest od warunków gruntowych i wymaga zgromadzenia odpowiedniego zakresu parametrów geotechnicznych. Grubość platformy zależy od nośności podłoża, zastosowanych materiałów oraz przewidywanych obciążeń. Istotne jest uzyskanie platformy zapewniającej nie tylko wystarczającą nośność i bezpieczeństwo pracy, lecz również oszczędności i prostotę wbudowania. 

Image of Metoda projektowa T-Value

Metoda projektowa T-Value

Opracowana przez firmę Tensar metoda oparta na wartości T (T-value) pozwala na bardziej precyzyjną ocenę pozytywnego wpływu stabilizacji georusztem na nośność platformy roboczej z materiału ziarnistego. Metoda ma zastosowanie do platform wykonanych z różnych materiałów i w różnorodnych warunkach gruntowych – w tym na podłożach o bardzo niskiej wytrzymałości na ścinanie. Pozwala na projektowanie platform roboczych z georusztami oraz bez nich, w celu porównania uzyskanych efektów. Metodę można stosować również do płytkich posadowień bezpośrednich, uwzględniając stopień nasycenia kruszywa wodą.

Dzięki metodzie tej, po raz pierwszy stało się możliwe kompleksowe opisanie korzyści płynących z zastosowania stabilizacji georusztami i uwzględnienie ich w jednolity sposób w projektowaniu platform roboczych. W wyniku zastosowania metody powstają łatwe do zweryfikowania projekty, pozwalające na zmniejszenie grubości platformy, poprawę nośności, redukcję kosztów nawet o 30% oraz redukcję śladu węglowego nawet o 40%.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0