Down to content

Składowanie odpadów

Korzyści

Systemy Tensar wykorzystujące georuszty jednokierunkowe oraz georuszty TriAx® okazały się niezwykle uniwersalne w zastosowaniach związanych ze składowaniem odpadów. Używa się ich na wiele sposobów w celu osiągnięcia pewnego i bezpiecznego rozwiązania:

  • Wzmocnienie materiałów uszczelniających składowiska (w tym geomembran, uszczelnień iłowych i kompozytowych) w celu wyeliminowania ich uszkodzeń
  • Zwiększenie objętości składowania dzięki zastosowaniu obwałowań o dużym nachyleniu ścian
  • Ograniczenie odkształceń i osiadania
  • Zapobieganie osuwaniu się skarp i gruntu przykrywającego uszczelnienie
  • Podnoszenie pojemności istniejących składowisk poprzez zwiększanie ich wysokości przy minimalnym dodatkowym zajęciu terenu
  • Budowa ekonomicznych, niewymagających w utrzymaniu dróg dojazdowych z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Innowacyjne rozwiązania inżynierskie Tensar na potrzeby budowy nowoczesnych składowisk

Współczesne składowiska muszą być wykonane bezpiecznie, przy użyciu przyjaznych środowisku, długoterminowych rozwiązań.

Najważniejsze zastosowania na składowiskach

Nowoczesne systemy Tensar znajdują szereg zastosowań w inwestycjach związanych ze składowaniem odpadów. Do najistotniejszych należą:

Wzmocnienie gruntu przykrywającego materiały uszczelniające, w celu zabezpieczenia go przed osuwaniem się ze skarp pod wpływem tymczasowych obciążeń drenów odprowadzających odcieki, a także wzmocnienie systemów przekryć na skarpach, celem zmniejszenia wpływu ciężaru drenażu i pokrywy gruntowej.

Zwiększenie pojemności składowiska „w górę” poprzez składowanie nowych odpadów na wierzchu starej kwatery oznacza, że uszczelnienie nowej podstawy nie może pęknąć pod wpływem nierównomiernych osiadań starych odpadów znajdujących się pod spodem. Konstrukcja stopni o stromo nachylonych ścianach pozwala na zwiększenie objętości składowania.


Wzmocnienie materiałów uszczelniających jest niezbędne, gdy profil podłoża zawiera strome, nieregularne powierzchnie – na przykład w dawnych kamieniołomach. Wzmocnienie geosyntetykami Tensar stwarza gładki profil pod system uszczelnienia, pozwalając wykorzystać maksimum dostępnej przestrzeni. Możliwe jest również konstruowanie z gruntu zbrojonego grobli o stromych ścianach w celu oddzielenia kwater w obrębie składowiska.

Need help?