Down to content

Ochrona wybrzeża

Niszczące siły fal, pływów i prądów wodnych – często w połączeniu z wymogami dotyczącymi wpływu rozwiązania inżynierskiego na środowisko naturalne – sprawiają, że niewiele jest lokalizacji nastręczających większych trudności niż wybrzeża.

System murów TensarTech Marine wykorzystuje moduły oblicowania w postaci betonowych bloków, odpornych na bezpośrednie oddziaływanie fal. Jeśli zajdzie taka potrzeba, bloki mogą być wykonane na placu budowy. Pierwszy pas zbrojenia z georusztu zostaje zabetonowany tak, by wystawał z tylnej ściany bloku. Podczas montażu właściwe zbrojenie z georusztu zostaje po prostu połączone z pasem wyjściowym za pomocą skutecznego łącznika typu „bodkin”, pozwalającemu na zachowanie pełnej wytrzymałości zbrojenia.
Mury stosowane do regulacji rzek są zazwyczaj wykonywane w systemach ścian z bloczków modułowych TensarTech Wall. Zastosowanie prefabrykowanych modułów oblicowania pozwala na budowę konstrukcji bez dodatkowego podparcia czy żurawi. Georuszty są trwale łączone z oblicowaniem za pomocą skutecznego łącznika polimerowego.

W celu zapewnienia doskonalszej ochrony przeciwerozyjnej na obszarach szczególnie narażonych na czasowe przepływy o dużych prędkościach lub oddziaływanie fal, opracowano maty Tensar VMax, stanowiące trwałą, ekonomiczną i niepodatną na biodegradację warstwę ochronną, która jednocześnie wspiera rozwój naturalnej roślinności.

Bez względu na charakter inwestycji – chętnie pomożemy

Od wielu lat technologie Tensar sprawdzają się jako idealne rozwiązania w budownictwie morskim i rzecznym, między innymi w groblach, ścianach nabrzeży, wałach przeciwpowodziowych, naprawach osuwisk, utrzymaniu kanałów i regulacji rzek. Na naszych stronach internetowych dostępnych jest wiele broszur i przykładów z wcześniejszych zastosowań. Tensar oferuje projektantom uniwersalne, pewne i ekologiczne alternatywy wobec konstrukcji żelbetowych – zarówno na brzegach rzek, jak i mórz. Konstrukcje systemowe TensarTech Wall to ściany oporowe z gruntu zbrojonego georusztami, z szeroką gamą oblicowań dostosowanych do wymogów inwestycji.

Ochrona wybrzeży morskich i rzecznych przed erozją? Mamy rozwiązanie.

System murów TensarTech Marine wykorzystuje moduły oblicowania w postaci betonowych bloków, odpornych na bezpośrednie oddziaływanie fal.W porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami z betonu zbrojonego systemy murów TensarTech Wall zapewniają wiele korzyści:

  • Bez podparcia: unikalny system bloczków modułowych pozwala na prosty montaż bez dodatkowego podparcia, a w wielu przypadkach również bez żurawi.
  • Bez pielęgnacji betonu: prefabrykowane moduły oblicowania układane są na sucho, nie wymagają pielęgnacji i są doskonałym rozwiązaniem do prac wykonywanych między przypływami. Zmniejsza to dodatkowo ryzyko zanieczyszczenia cieków wodnych betonem.

  • Łatwy montaż: zazwyczaj wykonanie konstrukcji nie wymaga żadnych specjalistycznych umiejętności
  • Zmniejszenie wpływu na środowisko: dzięki zastosowaniu materiałów zasypowych z odzysku lub pozyskanych lokalnie, można znacząco zmniejszyć emisję CO2
  • Redukcja kosztów: proste i błyskawiczne wbudowanie, jak również użycie materiałów miejscowych, pozwala na redukcję kosztów i czasu budowy nawet o 50%
  • Znikome lub zerowe prace utrzymaniowe: konstrukcje systemowe Tensar mają projektowany czas eksploatacji do 120 lat, przy minimalnym zapotrzebowaniu na utrzymanie

W miejscach, gdzie problem może stanowić erozja, idealnym rozwiązaniem jest linia produktów Tensar RollMax:

  • Naturalna ochrona przeciwerozyjna: stabilizacja powierzchniowa na czas wzrostu roślinności, następnie długofalowe wzmocnienie systemu korzeni
  • Więcej produktów znajdą Państwo w broszurze o systemach przeciwerozyjnych Tensar

Need help?