Down to content

Porty lotnicze

Tensar oferuje  ekonomiczne i przyjazne środowisku rozwiązania dla portów lotniczych i lotnisk - począwszy od budowy dróg kołowania i pasów startowych, aż po mury oporowe i bariery akustyczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zmniejszania kosztów budowy i utrzymania.

Słabe podłoże? Tensar ma dla Państwa rozwiązanie

Czasami nawierzchnie lotnisk muszą być budowane na bardzo słabym podłożu. Rozwiązanie tego problemu stanowi niekiedy poważne wyzwanie dla inżynierów. Georuszty Tensar pozwalają na wzmocnienie słabego podłoża i ograniczenie nierównomiernych osiadań. Wraz z kruszywem tworzą warstwę stabilizowaną mechanicznie, która zagwarantuje odpowiednio wytrzymałą podbudowę pod intensywne obciążenia związane z ruchem samolotów na drogach kołowania i pasach startowych. Realne korzyści uzyskiwane dzięki zastosowaniu tego rozwiązania to: mniejsze zużycie kruszywa, dłuższy okres eksploatacji nawierzchni, niższe koszty, krótszy czas budowy i zmniejszenie wpływu na środowisko. 

Wymiana nawierzchni pasów startowych i dróg kołowania

Kiedy istniejące nawierzchnie pasów startowych są narażone na spękania zmęczeniowe lub odbite i konieczna jest wymiana górnych warstw nawierzchni, idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie materiałów do zbrojenia asfaltu firmy Tensar. Mogą one być układane na większości istniejących nawierzchni. Nasze georuszty opóźniają powstawanie spękań, a kompozyty zbroją nawierzchnię oraz dodatkowo stanowią izolację przeciwwilgociową (przydatną również w przypadku wycieku paliwa), która wpływa na wydłużenie okresu eksploatacji i obniżenie przyszłych kosztów utrzymania nawierzchni.

Budowa barier

W celu ograniczenia wpływu portów lotniczych na obszary zabudowane lub chronione, często wznosi się w pobliżu nasypy o stromych skarpach. Stanowią one bariery wizualne i dźwiękowe, a także zapewniają ochronę przed ruchami powietrza wywoływanymi przez samoloty. Systemy budowli oporowych TensarTech pozwalają na wzniesienie stabilnej bariery, a ponadto umożliwiają wykorzystanie materiałów pozyskanych na miejscu, zmniejszając wpływ budowy na środowisko. Inne systemy pozwalają na zabezpieczenie gruntów przed erozją na terenach narażonych na wpływ zawirowań powietrza powodowanych przez ruch samolotów oraz na powierzchni rowów i muld.

Georuszty Tensar pozwalają na wzmocnienie słabego podłoża i ograniczenie nierównomiernych osiadań. Wraz z kruszywem tworzą warstwę stabilizowaną mechanicznie, która zagwarantuje odpowiednio wytrzymałą podbudowę pod intensywne obciążenia związane z ruchem samolotów na drogach kołowania i pasach startowych.

Cokolwiek Państwo projektują - chętnie pomożemy

Technologia Tensar była już z powodzeniem stosowana w licznych inwestycjach w portach lotniczych na całym świecie. Nasz doświadczony zespół projektantów oferuje również pełne wsparcie techniczne - doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Ponadto, regularnie prowadzimy bezpłatne warsztaty szkoleniowe.

Need help?