Down to content

Górnictwo

Przemysł górniczy sięga po rozwiązania spełniające wymogi bezpieczeństwa i praktyczności, pozwalające jednocześnie na redukcję kosztów. Dokładnie takie rozwiązania zapewnia firma Tensar, oferując szereg systemów, których elementy są lekkie, łatwe w transporcie pod ziemią i błyskawiczne w montażu, a pod względem skuteczności przerastają konwencjonalne alternatywy. Tensar oferuje rozwiązania dopasowane do zastosowań zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.

Zastosowania pod ziemią

Firma Tensar oferuje szereg systemów górniczych, sprawdzających się w szerokim zakresie zastosowań w kopalniach i tunelach, między innymi:

Zabezpieczenia stropów i filarów - odporne na korozję polimerowe maty stropowe stosowane w połączeniu z georusztami Tensar są łatwiejsze w transporcie i montażu niż alternatywne materiały metalowe  
  • Osłony ścian – złożone z sekcji georusztu Tensar Minex, które – w przeciwieństwie do osłon plecionych – mogą być złożone na powierzchni i łatwo przetransportowane pod ziemię w celu montażu
  • Zabezpieczenia wysokich zboczy – z zastosowaniem wytrzymałych, lekkich georusztów Tensar, które rozpięte na stromych ścianach skalnych, pozwalają na wychwytywanie spadających odłamków przy wejściach do kopalń 
  • Zbrojenia nawierzchni drogowych i kolejowych - georuszty Tensar TriAx mogą zapobiegać koleinowaniu lub zapewnić utrzymanie geometrii toru – zależnie od stosowanego w kopalni systemu transportu

Zastosowania na powierzchni

Systemy Tensar mogą okazać się bardzo przydatne w kopalniach również na powierzchni:

  • Drogi dojazdowegeoruszty Tensar TriAx poprawiają pracę dróg nieutwardzonych i wydłużają ich okres eksploatacji, redukując również straty przewożonych materiałów i naprawy pojazdów.
  • Platformy robocze – na gruntach słabonośnych georuszty Tensar okazują się ekonomicznym sposobem na zwiększenie nośności.
  • Ściany wieńczące rampy dojazdowe dla pojazdów ciężkich – muszą przenosić duże obciążenia i ciągły ruch ciężkich pojazdów. Systemy konstrukcji z gruntu zbrojonego TensarTech pozwalają przy tym na wbudowanie materiałów pozyskanych miejscowo, na przykład odpadów górniczych.
  • Ługowanie na hałdzie – ekstrahowanie cennych metali tą metodą sprawia, że rury poddawane są bardzo wysokim obciążeniom. Wprowadzenie zbrojenia z georusztu Tensar TriAx wiąże ziarna znajdujące się między rurami, zwiększając nośność rudy i jej zdolność do utrzymania ciężkiego sprzętu. 
  • Odwadnianie odpadów – tuby geotekstylne Tensar mogą odseparować i zatrzymać nawet bardzo drobno uziarnione materiały, zapewniając znaczące korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi systemami.
  • Przekrycia stawów osadowych – georuszty pozwalają na bezpieczne wbudowanie i zagęszczenie materiału zasypowego, przyspieszając konsolidację podłoża oraz ponowne użycie terenu.
  • Ochrona przeciwerozyjna – systemy Tensar mogą okazać się niezwykle skuteczne w zabezpieczaniu górnej warstwy gruntu podczas rekultywacji terenów zalanych wodą.

Redukcja czasu budowy, kosztów i emisji CO2

Lekkie, łatwe w transporcie i błyskawiczne w montażu produkty Tensar zapewniają znaczne oszczędności czasu i środków. Korzyści są jeszcze większe dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na transport i ponowne zastosowanie pozyskanych lokalnie materiałów - emisja CO2 może być zmniejszona nawet o 50% (w porównaniu z projektem bez zbrojenia).

Poprawa praktyczności, produktywności i obniżenie kosztów działania dzięki technologiom Tensar

Tensar oferuje szereg systemów, których elementy są lekkie, łatwe w transporcie i błyskawiczne w montażu, a pod względem skuteczności przerastają konwencjonalne alternatywy.

Rozumiemy potrzeby górnictwa

Firma Tensar ma szerokie doświadczenie zdobyte w inwestycjach realizowanych na terenie kopalń na całym świecie. Tutaj można pobrać broszurę o produktach Tensar w górnictwie. Dostępny jest również szereg przykładów zastosowań. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w linki na górze strony. Oferujemy również pełen zakres usług, od doradztwa po projektowanie i wsparcie podczas wykonawstwa – bez względu na charakterystykę zastosowania i uwarunkowania środowiskowe.Need help?