Down to content

Budownictwo mieszkaniowe

Błyskawiczna konstrukcja murów oporowych

Nasypy i mury oporowe mogą znacząco powiększyć obszar użytecznego terenu w obrębie działki. Nasze systemy murów oporowych TensarTech zapewnią Państwu wielorakie korzyści odróżniające je od tradycyjnych metod:

  • Wykonawstwo konstrukcji systemowych nie wymaga specjalistycznych umiejętności, budowa jest więc łatwa i szybka, co pozwala na redukcję kosztów i czasu prac.
  • Stosowane w systemach betonowe bloczki modułowe oraz georuszty zbrojące są trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu otrzymały certyfikaty potwierdzające, że można je stosować w konstrukcjach o projektowanym okresie eksploatacji do 120 lat.
  • Wysokie ściany oporowe w większości przypadków mogą być wznoszone bez rozległych fundamentów, użycia żurawi czy szalowań, co zapewnia redukcję kosztów i mniejsze zużycie materiałów.
     

Stabilne podłoże pod drogi

Słabe lub niejednorodne podłoże może nastręczyć wielu trudności w budownictwie drogowym. Stworzenie warstwy stabilizowanej mechanicznie zbrojonej georusztami Tensar zaowocuje skróceniem czasu budowy i znaczącymi korzyściami ekonomicznymi i środowiskowymi.

  • Grubość podbudów pomocniczych i warstw ulepszonego podłoża można zmniejszyć nawet o 50% bez pogorszenia pracy konstrukcji, ograniczając zużycie kruszywa, koszty wykonania wykopów i emisję CO2, jak również skracając czas budowy
  • Nierównomierne osiadanie na niejednorodnym podłożu lub na terenach poprzemysłowych można kontrolować, zbrojąc kruszywo warstwami georusztu w celu stworzenia sztywnej platformy
  • Dzięki georusztom można poprawić dostęp do placu budowy i zwiększyć nośność platform roboczych pod ciężki sprzęt, zwiększając bezpieczeństwo i skracając czas budowy
     

Korzyści środowiskowe

Dzięki skróceniu czasu budowy, zmniejszeniu objętości wykopów i ograniczeniu zapotrzebowania na kruszywo, technologie Tensar stanowią sprawdzoną metodę redukcji emisji CO2 w porównaniu do metod konwencjonalnych. Korzyści dla środowiska są jeszcze większe dzięki ponownemu zastosowaniu pozyskanych lokalnie materiałów zbrojonych georusztami Tensar, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na materiały zasypowe – nie wspominając o tym, że nie zachodzi potrzeba odwożenia odspojonego materiału na odkład czy używania kosztownych, obłożonych podatkami kruszyw.

Tensar oferuje firmom budowlanym technologię pozwalającą na oszczędność czasu

Technologia Tensar pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych terenów, redukcję kosztów, zmniejszenie ilości materiałów oraz przyspieszenie budowy.

Pomożemy bez względu na charakter inwestycji

Systemy TensarTech są wykorzystywane w inwestycjach mieszkaniowych na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur. Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć w linki na górze strony. Nasz zespół doświadczonych inżynierów oferuje również doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Regularnie organizujemy też darmowe warsztaty.

Need help?