Down to content

Optymalizacja nawierzchni

Zastosowanie konwencjonalnych, nieraz żmudnych i ograniczonych, metod projektowania nawierzchni oraz technologii wykonania stanowi coraz większy problem dla projektantów, wykonawców i inwestorów. Zwiększa się presja, by dostarczać nawierzchnie coraz wyższej jakości za coraz mniejsze pieniądze.

Nie jest tajemnicą, że zastosowanie typowej nawierzchni coraz częściej okazuje się problematyczne. Wyzwaniem może być nadmierne zapotrzebowanie na sprzęt, siłę roboczą i materiały, w połączeniu z długimi kontraktami na budowę i utrzymanie. Mogą one wiązać się z dodatkowym ryzykiem straty czasu i pieniędzy za sprawą uszkodzeń wywołanych przez rosnący ruch na sieci autostrad. Dodatkowy problem stanowią często nieodpowiednio zaprojektowane nawierzchnie, coraz niższe budżety na utrzymanie oraz rosnące koszty materiałów.

Te problemy zmusiły inżynierów do znalezienia opłacalnych alternatyw dla konwencjonalnych strategii na których tradycyjnie opierali się przy ocenie przedsięwzięć. Z tego powodu coraz więcej inżynierów sięga po System Optymalizacji Nawierzchni Tensar Spectra®, stosując georuszty Tensar TriAx®, co pozwala na optymalizację projektu i technologii wykonania.

Założeniem systemu optymalizacji nawierzchni jest wykorzystanie kruszywa oraz georusztu Tensar TriAx do utworzenia Warstwy Stabilizacji Mechanicznej (WSM), która wykazuje znacznie wyższą sztywność i nośność niż konwencjonalna warstwa kruszywa bez stabilizacji. Poprawione parametry mechaniczne WSM pozwalają projektantowi zapewnić lepszą pracę całej konstrukcji, co owocuje bardziej ekonomicznym wykonaniem, obniżeniem ryzyka, poprawą pracy nawierzchni, ograniczeniem zanieczyszczeń i wydłużeniem okresu eksploatacji konstrukcji.

Tensar Spectra Pavement System

Projektowanie konstrukcji nawierzchni przy użyciu systemu optymalizacji Spectra pozwala na:

  • Znaczne wydłużenie okresu eksploatacji za sprawą lepszej pracy warstwy stabilizowanej mechanicznie
  • Redukcję kosztów budowy dzięki doborowi optymalnego układu warstw nawierzchni
  • Optymalizację kosztów eksploatacji w czasie i maksymalizację zysków
  • Zmniejszenie zużycia kruszywa i asfaltu oraz ograniczenie wysiłku związanego z ich wbudowaniem

Need help?