Down to content

Podbudowa i stabilizacja drogi poprzez system optymalizacji nawierzchni Spectra®

System Spectra® stanowi kompleksowe podejście do zagadnienia optymalizacji pracy nawierzchni przy użyciu georusztów Tensar TriAx®. System wykorzystuje wielorakie korzyści płynące z zastosowania Warstwy Stabilizacji Mechanicznej, która składa się z kruszywa stabilizowanego georusztami TriAx i wykazuje wyższą sztywność i nośność.

System Spectra to jednak znacznie więcej niż Warstwa Stabilizacji Mechanicznej. Spectra to również zalecenia ekspertów, doświadczenie, narzędzia projektowe, wsparcie i usługi firmy Tensar; jest to całościowe rozwiązanie dla projektantów i wykonawców nawierzchni drogowych.

System optymalizacji nawierzchni Spectra to nowatorski sposób na obniżenie kosztów budowy poprzez optymalizację grubości poszczególnych warstw. Badania wykazują, że zastosowanie systemu może obniżyć grubość warstw asfaltowych średnio o 15-30%, zaś warstw kruszywa o 25-50%.

Ponadto analizy kosztów eksploatacji wykazują, że system Spectra może pięciokrotnie wydłużyć okres eksploatacji w porównaniu do nawierzchni z niestabilizowanymi warstwami kruszywa o równorzędnej grubości. Źródłem znacznych oszczędności jest ograniczenie prac utrzymaniowych oraz wydłużenie odstępów czasu między kolejnymi remontami.

Lepsza praca konstrukcji nawierzchni przy niższych kosztach budowy i utrzymania

System optymalizacji nawierzchni Spectra może być stosowany na wszystkich inwestycjach, poczynając od mało obciążonych dróg wiejskich i parkingów, a kończąc na autostradach o dużym natężeniu ruchu i nawierzchniach przemysłowych poddanych znacznym obciążeniom na oś.

System Spectra poprawia bilans ekonomiczny oraz pracę nawierzchni autostradowych poprzez:

  • Obniżenie nadmiernego zapotrzebowania na sprzęt, siłę roboczą i materiały, co do tej pory stanowiło wyzwanie w połączeniu z długimi kontraktami na budowę i utrzymanie
  • Uproszczenie i przyspieszenie budowy, dzięki ograniczeniu robót ziemnych i zmniejszeniu zapotrzebowania na transport gruntu na odkład czy dowóz z ukopu
  • Redukcja grubości warstw nawierzchni – dotyczy to zarówno warstw kruszywa, jak i warstw asfaltowych
  • Zwiększenie niezawodności, wytrzymałości i trwałości
  • Obniżenie zapotrzebowania na prace utrzymaniowe, przy wydłużonym okresie eksploatacji
  • Zwiększenie przydatności drogi do wykorzystania w rozwiązaniach na koniec okresu eksploatacji
  • Obniżenie kosztów budowy i eksploatacji

Need help?