Down to content

Koleje

Produkty Tensar do remontów i robót utrzymaniowych

Georuszty Tensar zostały zaaprobowane przez brytyjską firmę Network Rail oraz szereg innych państwowych zarządców infrastruktury kolejowej na świecie. Przez ostatnie 30 lat były one poddawane wnikliwym badaniom, które wykazały, że nasze georuszty mogą:

  • Utrzymać dłużej geometrię toru (około trzykrotnie)
  • Ograniczyć szybkość osiadania tłucznia
  • Ograniczyć degradację podsypki spowodowaną ruchem pociągów po torze
  • Wydłużyć cykl robót utrzymaniowych
  • Zapewnić wzmocnienie podsypki na ponad 20 lat

Redukcja kosztów i czasu budowy nowych linii

W przypadku nowych torów budowanych na słabych podłożach zastosowanie georusztów Tensar do zbrojenia warstwy ochronnej pozwala na oszczędność czasu, redukcję kosztów oraz zmniejszenie grubości warstwy przy zachowaniu jej nośności.

Tensar zapewnia rozwiązanie posadowień nowych nasypów kolejowych

Kiedy zachodzi potrzeba wzniesienia nasypów na słabym podłożu, materac geokomórkowy TensarTech Stratum pozwala na osiągnięcie stateczności i ograniczenie nierównomiernych osiadań. Kiedy nawet najmniejsze osiadania są nie do przyjęcia lub nie ma czasu, by czekać na konsolidację, nasze platformy LTP przekazujące obciążenia na pale, kolumny VCC lub kolumny ubijane stanowią prostą alternatywę dla kosztownych płyt i ław betonowych.

Technologia Tensar pozwala na ograniczenie kosztów budowy, remontów oraz robót utrzymaniowych

Firma Tensar oferuje inżynierom kolejowym szybkie, ekonomiczne i sprawdzone rozwiązanie – mechaniczne wzmocnienie georusztami podsypki w celu zmniejszenia odkształceń lub warstwy ochronnej w celu wzmocnienia posadowienia toru.

Tensar dostarcza również rozwiązania ścian oporowych i statecznych skarp

W wielu nowych inwestycjach kolejowych zachodzi konieczność wznoszenia stromych skarp nasypów, konstruowania przyczółków i skrzydełek na obiektach mostowych, czy ścian oporowych na stacjach. Firma Tensar ma bogate doświadczenie również w takich konstrukcjach i oferuje szeroką gamę sprawdzonych i atrakcyjnych rozwiązań systemowych.

Need help?