Down to content

Drogi i autostrady

Bez względu na to, czy chodzi o autostrady, czy drogi dojazdowe, technologia georusztów Tensar to sprawdzone rozwiązanie problemów związanych ze wzmacnianiem gruntu, wydłużaniem okresu eksploatacji drogi czy naprawą i odnową nawierzchni autostradowych, pozwalające na kontrolowanie kosztów budowy i poprawę pracy nawierzchni. Nasze trzydziestoletnie doświadczenie obejmuje również projektowanie przyczółków mostowych, murów oporowych i nasypów z gruntu zbrojonego, jak również dostarczanie wszelkich niezbędnych materiałów.

  • Grubość podbudów pomocniczych i warstw ulepszonego podłoża można zmniejszyć nawet o 50% bez pogorszenia pracy konstrukcji, ograniczając zużycie kruszywa, emisję CO2 i koszty wykonania wykopów, jak również skracając czas budowy
  • Nierównomierne osiadanie na niejednorodnym podłożu można kontrolować, zbrojąc kruszywo warstwami georusztu w celu stworzenia sztywnej platformy
  • Dzięki georusztom można poprawić dostęp do placu budowy i zwiększyć nośność platform roboczych pod ciężki sprzęt, zapewniając bezpieczeństwo oszczędnymi rozwiązaniami projektowymi

Zmniejszenie kosztów prac utrzymaniowych

Dzięki warstwie stabilizowanej mechanicznie okres eksploatacji drogi może zostać wydłużony nawet ponadtrzykrotnie, owocując redukcją długofalowych kosztów utrzymania. Oszacowano, że w przypadku nawierzchni podatnych redukcja kosztów utrzymania i odnowy nawierzchni może przynieść oszczędność ponad 50% widoczną w rocznych budżetach utrzymaniowych, a co za tym idzie, ograniczyć zapotrzebowanie na budowę nowych dróg. Systemy zbrojenia warstw asfaltowych Tensar zostały z kolei opracowane w celu rozwiązania takich problemów jak spękania odbite i zmęczeniowe.

Firma Tensar oferuje również rozwiązania konstrukcji murów oporowych i nasypów drogowych o stromych skarpach

Inwestycje autostradowe wymagają wznoszenia murów, nasypów, przyczółków mostowych i tym podobnych elementów. Firma Tensar może pochwalić się bogatym doświadczeniem w tym zakresie oraz systemami opracowanymi specjalnie z myślą o murach i nasypach oraz ich ochronie przeciwerozyjnej.

Redukcja kosztów i czasu budowy autostrad - zwiększenie długofalowych korzyści

Technologia georusztów Tensar to sprawdzone rozwiązanie problemów związanych ze wzmacnianiem gruntu, wydłużaniem okresu eksploatacji drogi czy naprawą i odnową nawierzchni autostradowych, pozwalające na kontrolowanie kosztów budowy i poprawę pracy nawierzchni.


Posadowienie nasypów

Gdy zachodzi potrzeba posadowienia nasypów na słabych gruntach, tkanina Tensar Basetex może zapewnić niezbędną stateczność. Można zastosować również system materaców geokomórkowych TensarTech, by zapewnić stateczność i kontrolę nad nierównomiernymi osiadaniami. Jeśli restrykcyjne ograniczenia dotyczące osiadania są najistotniejsze – lub jeśli nie ma czasu, by czekać na konsolidację gruntu – prostą i oszczędną alternatywę dla kosztownych platform i ław betonowych stanowią nasze platformy przenoszące obciążenia LTP posadowione na palach lub kolumnach formowanych metodą wymiany dynamicznej.

Need help?