Down to content

Tensar TriAx - utwardzenie drogi i terenu

Obecnie podczas realizacji inwestycji kładzie się niespotykany dotąd nacisk na oszczędności, szybkość oraz redukcję emisji dwutlenku węgla. Firma Tensar oferuje idealne rozwiązanie do budowy nowych dróg lub parkingów – zwłaszcza na słabym podłożu. Georuszty Tensar TriAx® wykazują niemalże jednorodne właściwości mechaniczne w pełnym zakresie kąta 360° i skutecznie unieruchamiają kruszywo w trójkątnych oczkach, tworząc warstwę stabilizowaną mechanicznie, która pracuje nadzwyczaj dobrze pod obciążeniem ruchem. Oznacza to, że można radykalnie zmniejszyć grubość warstwy kruszywa – czasami nawet o 50% - a w niektórych przypadkach również głębokość wykopu oraz ilość gruntu odwożonego na odkład. Zastosowanie więcej niż jednej warstwy georusztu TriAx® pozwala również na zminimalizowanie nierównomiernych osiadań na niejednorodnym podłożu.

Firma Tensar opracowała oprogramowanie obliczeniowe TensarPave™, pozwalające projektantom wyznaczyć optymalne rozwiązanie dla zadanych warunków.

Więcej możliwości w ramach budżetu na utrzymanie

W przypadku ograniczonego budżetu, zachodzi potrzeba poprawy stosunku jakości do ceny w zakresie utrzymania drogi. Jakie jest najprostsze rozwiązanie? Już podczas budowy lub naprawy drogi należy podjąć kroki, które zminimalizują ilość i zakres przyszłych prac utrzymaniowych. Zastosowanie georusztów TriAx® do zbrojenia warstw stabilizowanych mechanicznie na nowych drogach pozwoli na osiągnięcie wyraźnych oszczędności poprzez redukcję grubości warstwy kruszywa lub wydłużenie okresu eksploatacji, prowadzące do ograniczenia wymogów utrzymaniowych.

Jak możemy pomóc?

Technologie Tensar stanowią odpowiedź na kluczowe zagadnienia związane z budową i utrzymaniem dróg:

Optymalizacja konstrukcji nawierzchni przy użyciu systemu Tensar Spectra pozwoli inżynierom i zarządcom osiągnąć korzyści płynące z obniżenia kosztów budowy oraz zbudowania drogi o mniejszych wymaganiach w zakresie utrzymania.

Place i drogi ulepszone

Georuszty Tensar TriAx® stabilizują warstwę kruszywa i unieruchamiają ziarna w trójkątnych oczkach, tworząc warstwę stabilizowaną mechanicznie, która pracuje nadzwyczaj dobrze pod obciążeniem ruchem.

Widoczne korzyści

Tensar może pochwalić się ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zdobytym w inwestycjach na całym świecie. Do potwierdzonych korzyści z zastosowania systemów Tensar należą:

  • Zmniejszenie grubości warstwy kruszywa
  • Redukcja kosztów
  • Ograniczenie wykopów
  • Długofalowe oszczędności

  • Redukcja emisji dwutlenku węgla
  • Ograniczenie spękań odbitych i zmęczeniowych
  • Przedłużenie okresu eksploatacji konstrukcji nawierzchni
  • Optymalizacja projektu za pomocą oprogramowania TensarPave

Need help?