Kompozyt asfaltowy Tensar® AR-GN

25 lat udanych realizacji
2 komponenty w jednym kompozycie do zbrojenia warstw asfaltowych
3 funkcje – zbrojenie, rozpraszanie naprężeń, nieprzepuszczalna bariera dla wody
  • Produkt należy do gamy strukturalnych kompozytów Tensar przeznaczonych specjalnie do zastosowań w nawierzchniach asfaltowych – rozwiązanie dopasowane do konkretnych problemów
  • AR-GN pełni w nawierzchni trzy funkcje: zbrojenie (przenoszenie obciążeń), rozpraszanie naprężeń oraz stworzenie nieprzepuszczalnej bariery dla wody
  • Ogranicza spękania warstw asfaltowych, zwiększając trwałość nawierzchni
Informacje ogólne

Tensar AR-GN to kompozyt do warstw asfaltowych, w którego skład wchodzi sztywny ruszt polipropylenowy o wysokim przekroju żeber połączony termicznie z włókniną. Po nasiąknięciu włókniny asfaltem podczas instalacji oba elementy spełniają razem potrójną funkcję: zbrojenia, membrany absorbującej naprężenia (SAMI) oraz nieprzepuszczalnej bariery dla wody.

Zastosowanie

Zazwyczaj kompozyt Tensar AR-GN umieszczany jest pod warstwą wiążącą lub pod warstwą podbudowy asfaltowej. Wchodzący w jego skład ruszt o wysokim przekroju żeber zazębia się mechanicznie z mieszanką mineralno-asfaltową i zaczyna pełnić funkcję zbrojenia, ograniczając przemieszczenia boczne mieszanki.

Osiągnięte w ten sposób zbrojenie warstwy asfaltowej przedłuża okres eksploatacji, zapewniając wyjątkowo wysoką odporność na spękania odbite oraz ograniczając spękania podłużne wynikające z nierównomiernego osiadania pomiędzy nową i istniejącą jezdnią przy pracach związanych z poszerzeniami nawierzchni. Może również przyczynić się do ograniczenia koleinowania warstw asfaltowych, szczególnie w przypadku mieszanek o niskiej sztywności w wysokich temperaturach poddanych znacznym obciążeniom od kół wolno poruszających się pojazdów.

Korzyści z zastosowania AR-GN

AR-GN zapobiega spękaniom odbitym i ogranicza spękania podłużne wynikające z nierównomiernego osiadania pomiędzy nowymi i istniejącymi jezdniami na realizowanych poszerzeniach nawierzchni. Przyczynia się również do redukcji koleinowania warstw asfaltowych poprzez ograniczenie poprzecznych przemieszczeń szkieletu mineralnego mieszanki. Do dalszych korzyści zalicza się przedłużenie okresu eksploatacji dzięki opóźnieniu inicjacji i propagacji spękań – co przekłada się na długofalowe oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi metodami – oraz redukcję grubości nakładki nawet nawet o jedną trzecią.

W jaki sposób kompozyt AR-GN spełnia trzy funkcje?

W skład tego produktu wchodzi sztywny ruszt polipropylenowy fabrycznie połączony z polipropylenową włókniną przeznaczoną do zastosowań w nawierzchniach. Ruszt ogranicza odkształcenia w zbrojonej nakładce poprzez optymalne zazębienie mieszanki dzięki m. in. wysokiemu profilowi  żeber– zapewnia zatem efekt zbrojenia. Włóknina ułatwia wbudowanie kompozytu, a po nasiąknięciu asfaltem pochodzącym z warstwy sczepnej, działa jako membrana absorbująca naprężenia (SAMI) oraz nieprzepuszczalna bariera dla wody i powietrza. Spełnienie przez produkt wszystkich trzech funkcji - zbrojenia, membrany absorbującej naprężenia i nieprzepuszczalnej bariery - są zgodne z  wymaganiami podanymi w normie PN EN 15381.

Potwierdzona skuteczność

Skuteczność produktów Tensar AR do zbrojenia warstw asfaltowych potwierdziły nie tylko badania laboratoryjne, lecz ponad 25 lat doświadczeń w  realizacjach terenowych. Dostępne są liczne przykłady zastosowań, obrazujące skuteczne rozwiązania problemów związanych z warstwami asfaltowymi na całym świecie.

Materiały