Down to content

Strome skarpy

Ze względu na wymogi środowiskowe oraz stale rosnące ceny gruntów inżynierowie często konstruują strome skarpy pozwalające na maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu. Oparte na Technologii Tensar konstrukcje z gruntu zbrojonego TensarTech są nie tylko łatwe w budowie i przyjazne dla środowiska dzięki swym pokrytym roślinnością licom – mogą również zapewnić oszczędności nawet do 75% w stosunku do alternatywnych metod.

Różne systemy przeznaczone dla różnych skarp

Dobór odpowiedniego rozwiązania do Państwa inwestycji będzie oparty na kącie nachylenia skarpy. Do 45˚ zazwyczaj nie jest konieczne stosowanie wzmocnienia lica skarpy; powyżej 45˚ jakaś postać stałego wzmocnienia lica jest już potrzebna. Mając to na uwadze, firma Tensar oferuje Państwu dwa standardowe systemy oparte na zastosowaniu naszych georusztów i bazujące na naszym trzydziestoletnim doświadczeniu w zakresie wzmacniania gruntu.

Skuteczność systemu TensarTech NaturalGreen została potwierdzona dla nowych skarp o pochyleniu do 45˚ oraz dla napraw osuwisk. System wykorzystuje poziome warstwy georusztu ułożone w gruncie dla zapewnienia długoterminowej stateczności, w połączeniu z matami chroniącymi powierzchnię skarpy przed erozją.

TensarTech GreenSlope to system zaprojektowany z myślą o skarpach o nachyleniu 45˚-70˚. Poziome warstwy georusztu zbrojącego grunt są łączone za pomocą skutecznych łączników typu "bodkin" z modułowymi, trwałymi, stalowymi elementami oblicowania. Oblicowanie jest obłożone odpowiednim materiałem przeciwerozyjnym, który pozwala na zakorzenienie się roślinności. Możliwe jest wykonanie lica tarasowego o zróżnicowanych kątach nachylenia poszczególnych elementów.

Technologia Tensar była już wykorzystywana do wznoszenia stromych skarp w wielu projektach na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne – doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Ponadto regularnie organizujemy na całym świecie darmowe warsztaty.

Praktyczne i oszczędne rozwiązania nasypów ze stromymi skarpami

Oparte na Technologii Tensar konstrukcje z gruntu zbrojonego TensarTech są nie tylko łatwe w budowie i przyjazne dla środowiska dzięki swym pokrytym roślinnością licom – mogą również zapewnić oszczędności nawet do 75% w stosunku do alternatywnych metod.

Korzyści

Bez względu na to, który System TensarTech jest odpowiedni dla Państwa inwestycji, korzyści płynące z zastosowania konstrukcji z gruntu zbrojonego Tensar są takie same:

  • Łatwa metoda wbudowania skróca czas budowy i obniża koszty
  • Optymalizacja wykorzystania dostępnej przestrzeni
  • Wykorzystanie materiałów pozyskanych lokalnie (w tym gruntów spoistych i zanieczyszczonych) lub zasypki z recyklingu
  • Wysoka tolerancja na nierównomierne osiadanie
  • Projektowany okres eksploatacji nawet do 120 lat
  • Duża odporność na obciążenie od ruchów sejsmicznych
  • Często konstrukcja nie wymaga kosztownego przygotowania podłoża
  • Maksymalizacja powierzchni płaskich wykonstruowanych na pochyłych terenach
  • Minimalizacja wkroczeń na tereny o dużym znaczeniu dla środowiska
  • Na terenach istotnych dla środowiska, lica porośnięte roślinnością stanowią alternatywę wobec ścian oporowych z twardymi licami

Need help?