O nasO firmie Tensar

Firma Tensar, a division of CMC, dostarcza klientom innowacyjnych rozwiązań geotechnicznych dostosowanych do potrzeb konkretnej inwestycji. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie produkcji i dostarczania rozwiązań do stabilizacji i zbrojenia gruntu. Nasza technologia georusztów, obecna na rynku od niemal 50 lat, zapewnia korzyści w tysiącach inwestycji budowlanych na całym świecie.

W porównaniu z konwencjonalnymi metodami, zaawansowane technologicznie alternatywne rozwiązania firmy Tensar zapewniają szybszą realizację, lepszą pracę konstrukcji, długoterminową niezawodność i efektywność ekonomiczną. Korzyści te zapewniają nie tylko ograniczenie kosztów wyjściowych oraz całkowitych kosztów cyklu życia inwestycji, lecz również oszczędność czasu oraz większą zgodność z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o działalności firmy CMC i jej spółek zależnych znajdą Państwo na stronie cmc.com

Tensar Polska Sp. z o.o.

Założona w 2016 roku

Biuro/adres korespondencyjny: 
Ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
Tel. +48 58 728 46 01, E-mail: tensarinfo-pl@cmc.com

Sąd Rejonowy dla m-sta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, KRS: 0000616276,
NIP: 5252658322, Regon: 364388812

Sprzedaż:
Region Północ (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie)
ADAM ZIELIŃSKI,  Tel. kom. +48 882 806 300, E-mail: adam.zielinski@cmc.com

Region Zachód (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie)
RAFAŁ SKOWRONEK, Tel. kom. +48 882 806 200, E-mail: rafal.skowronek@cmc.com

Region Południe (woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
TOMASZ KULCZYCKI, Tel. kom. +48 882 806 500, E-mail: tomasz.kulczycki@cmc.com

Region Wschód (woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)
AGNIESZKA KULESZEWICZ, Tel. kom. +48 882 806 100, E-mail: agnieszka.kuleszewicz@cmc.com

A Tensar employee in the warehouse holding Tensar InterAx (NX) Geogrids

Globalny zasięg

W 2022 roku firma Tensar stała się spółką zależną firmy CMC z siedzibą w Irving w Teksasie, co znacznie wzmocniło naszą obecność na rynkach światowych. Tensar ściśle współpracuje z firmą  Geopier, a division of CMC  – aby zapewnić klientom jak najszerszą gamę rozwiązań inżynierskich. 

Tensar zatrudnia ponad 650 osób w 16 krajach: w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Chinach, Czechach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji, Niemczech, Indonezji, Malezji, Holandii, Polsce, Arabii Saudyjskiej i Hiszpanii. Biura działające w tych lokalizacjach są dodatkowo wspierane przez setki przedstawicieli i dystrybutorów. Tak rozległa sieć zapewnia nam największy zasięg w branży – jesteśmy w stanie szybko dostarczyć rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymogów konkretnej inwestycji w każdym zakątku świata.

Aby zapewnić szeroką dostępność oferowanych rozwiązań, Tensar prowadzi produkcję w trzech lokalizacjach:

  • Morrow, Georgia, Stany Zjednoczone
  • Blackburn, Anglia
  • Wuhan, Chiny


 Fabryki te dołączyły do rozległej sieci CMC, obejmującej m.in. lokalne zakłady recyklingu, mini- i mikrohuty, zakłady obróbki i prefabrykacji stali, magazyny na produkty budowlane oraz inne zakłady związane z branżą budowlaną.

Innowacje i technologie

Nasz cel jest prosty: chcielibyśmy, aby we wszystkich inwestycjach środowiskowych i infrastrukturalnych możliwe było osiągnięcie dodatkowych korzyści dzięki zastosowaniu rozwiązań Tensar. Postrzegamy innowacje jako siłę napędową naszej organizacji – wierzymy, że ciągły rozwój to najlepszy sposób, by umożliwiać naszym klientom osiąganie coraz większych korzyści poprzez poprawę opłacalności, efektywności i niezawodności.

Każda z naszych spółek jest liderem sektora rynku, w którym działa. W przypadku wielu sektorów rynku uprawnione jest stwierdzenie, że to właśnie my je stworzyliśmy, opracowaliśmy bowiem większość technologii stosowanych na nich do dzisiaj. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i staramy się je przewidywać, tworząc nowatorskie technologie w odpowiedzi na współczesne wyzwania. Nasze zespoły handlowe znakomicie demonstrują wartość tych nowych technologii oraz korzyści płynące dla klientów z zastosowania ich w konkretnych inwestycjach.


Tensar Triaxial Geogrids beneath substrate material

Nasze wartości

CMC dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania, które wzmacniają wiele gałęzi przemysłu. Naszym celem jest oferowanie najwyższego poziomu obsługi klienta, tworzenie środowiska sprzyjającego sukcesom pracowników, wspieranie lokalnych społeczności i tworzenie wartości dla inwestorów. Dzięki takim działaniom sprawiamy, że świat, w którym wszyscy żyjemy, jest bardziej stabilny, bezpieczny i zrównoważony.

Zawsze będziemy...

... koncentrować się na kliencie.

Uważamy, że odniesiemy sukces, jeśli skoncentrujemy się na potrzebach klientów. Poświęcamy czas na zrozumienie ich oczekiwań i potrzeb oraz wprowadzamy kreatywne rozwiązania, które wnoszą wartość dodaną do ich działalności. 

... dbać o dobro naszych pracowników.

Dbamy o pracowników, tworząc miejsce pracy, w którym kwestie bezpieczeństwa stawiamy na pierwszym miejscu. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Każda osoba w naszej organizacji traktowana jest sprawiedliwie, a jej opinie są szanowane. Tworzymy kulturę, która przełamuje konwencjonalny sposób myślenia, promuje pracę zespołową, wymaga poczucia odpowiedzialności i motywuje do sukcesów.

... wspierać lokalne społeczności.

Poważnie traktujemy naszą rolę w kontekście społecznej odpowiedzialności; angażujemy się w działalność na rzecz lokalnych społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

... tworzyć wartość dla inwestorów.

Dążymy do zdobycia pozycji najsilniejszej firmy w branży materiałów budowlanych, wykazując się działaniami na rzecz poprawy efektywności kosztowej, skutecznie wykorzystując zasoby i realizując cel, jakim jest stały i rentowny wzrost. 

Działania wynikające z naszych przekonań:

  • Działamy rzetelnie, przestrzegając naszych zobowiązań, ponosząc odpowiedzialność za swoje czyny i postępując z szacunkiem wobec innych.
  • Dbamy o to, aby bezpieczeństwo i dobro pracowników były zawsze głównymi priorytetami.
  • Promujemy współpracę, działając razem jako zespół w celu osiągnięcia wyjątkowych rezultatów.
  • Promujemy dążenie do doskonałości, stawiając sobie nowe wyzwania i rozwijając się we wszystkim, co robimy.Rozwiązania – informacje ogólne

Georuszty Tensar to wysoce efektywne i trwałe produkty w formie rusztu z żeber polimerowych, idealne do stabilizacji i zbrojenia gruntu. Są przy tym lekkie i nie przysparzają trudności podczas wbudowania. Produkty z tej kategorii doskonale funkcjonują jako elementy przenoszące obciążenia w wielu wymagających zastosowaniach geotechnicznych i infrastrukturalnych, m. in w stabilizacji warstw kruszywa w nawierzchniach drogowych i kolejowych oraz innych obciążonych ruchem powierzchniach o nawierzchni ulepszonej bądź nieulepszonej.

Stacked Image 0