Down to content

Naprawy uszkodzonych skarp i osuwisk

Naprawa uszkodzonej skarpy może okazać się kosztownym przedsięwzięciem. Tradycyjnie, jeśli uszkodzenie jest głębsze niż powierzchniowy wpływ erozji, naprawa oznacza wywóz odspojonego materiału zasypowego na odkład i zastąpienie go dowiezionym kruszywem. Jest to nie tylko czasochłonne i kosztowne (zwłaszcza, jeśli w grę wchodzą opłaty i podatki za kruszywa czy składowanie gruntów), lecz również szkodliwe dla środowiska. Dzięki technologiom firmy Tensar zastosowanie georusztów stanowi szybszą, tańszą i bardziej ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań.

  TensarTech SlipRepair

  Ta prosta metoda zakłada nadanie pozostałościom budowli przekroju schodkowego i ponowne wykorzystanie odspojonego gruntu w połączeniu ze zbrojeniem georusztami Tensar oraz poprawą drenażu celem odprowadzenia przesiąkającej wody. Obniża to znacznie zapotrzebowanie na dodatkowe materiały dowiezione spoza placu budowy oraz ogranicza transport materiałów, co oznacza skrócenie prac, redukcję kosztów i emisji dwutlenku węgla oraz związanych z budową zakłóceń ruchu.

  Pomożemy przy każdym projekcie

  Innowacyjna technologia Tensar jest wykorzystywana do naprawy osuwisk na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur, regularnie organizujemy też na różnych kontynentach darmowe warsztaty. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne – doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy.

  Szybka i skuteczna naprawa skarp nasypów oraz wykopów.

  Konstrukcje TensarTech SlipRepair są projektowane na okres eksploatacji do 120 lat.

  Korzyści

  System TensarTech Slip Repair ma kilka cech stanowiących o jego przewadze nad tradycyjnymi metodami naprawy osuwisk:

  • Redukcja wywozu gruntu na odkład
  • Znaczne ograniczenie zapotrzebowania na dowóz materiału zasypowego
  • Okres eksploatacji do 120 lat
  • Redukcja kosztów i zanieczyszczeń wynikających z transportu
  • Ogólna redukcja kosztów nawet o 75%  • Minimalizacja zakłóceń ruchu i zawężeń jezdni
  • Możliwość wprowadzenia powierzchniowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego
  • Redukcja emisji dwutlenku węgla i spełnienie wymogów ekologicznych

   Need help?