Down to content

Ściany oporowe i skarpy

Gdy zachodzi potrzeba maksymalnego wykorzystania dostępnego terenu – a ten na dodatek jest trudny i zróżnicowany – inżynierowie mogą wybierać spośród wielu tradycyjnych rozwiązań. Konstrukcje żelbetowe, gabiony, kaszyce, ścianki szczelne, ściany ceglane – to tylko kilka spośród dostępnych opcji. Jednak coraz częściej klienci decydują się na zastosowanie technologii Tensar, zapewniającej rozwiązanie nie tylko idealnie dostosowane do danej inwestycji, ale również spełniające wymagania estetyczne, finansowe i środowiskowe.

Korzyści dla Państwa inwestycji

Konstrukcje z gruntu zbrojonego firmy Tensar oparte są na prostych systemach modułowych, złożonych ze starannie zaprojektowanych elementów. Dzięki temu zapewniają wielorakie korzyści w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami żelbetowymi:

 • Obniżenie kosztów nawet o 75%
 • Szybka konstrukcja – skrócenie czasu budowy nawet o połowę
 • Możliwość konstruowania lica o nachyleniu od 20˚ do 90˚, wykończonego zielenią lub estetycznym oblicowaniem. Łatwe konstruowanie łuków i tarasów
 • Międzynarodowe certyfikaty
 • Projektowane na okres eksploatacji do 120 lat
 • Ubezpieczone projekty
 • Większość systemów nie wymaga żurawi ani tymczasowego podparcia
 • Do korzyści ekologicznych zaliczyć należy możliwość wykorzystania materiałów lokalnych lub odpadowych oraz znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla

Ekonomiczna, wszechstronna i atrakcyjna metoda budowy konstrukcji oporowych

Konstrukcje z gruntu zbrojonego firmy Tensar oparte są na prostych systemach modułowych, złożonych ze starannie zaprojektowanych elementów. Dzięki temu zapewniają obniżenie kosztów nawet o 75%.

Zastosowania

Dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu praktycznemu, fachowej wiedzy projektowej oraz zastosowaniu georusztów Tensar, nasze systemy konstrukcji oporowych TensarTech występują w wielu odmianach zapewniających rozwiązania dopasowane do wielu zastosowań, takich jak:

 • Ściany oporowe i przyczółki mostowe, z szerokim wyborem systemów takich jak bloczki modułowe czy panele betonowe na pełną wysokość ściany lub ze spoinami poziomymi
 • Strome skarpy, konstruowane z wykorzystaniem szybkich i ekonomicznych technologii, dzięki czemu możliwe jest wznoszenie nasypów ze stromymi skarpami pokrytymi roślinnością
 • Naprawy skarp prowadzone z wykorzystaniem naszych georusztów oraz gruntu pozyskanego bezpośrednio z uszkodzonej skarpy pozwalają na przywrócenie stateczności przy znacznym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko

Need help?