Down to content

System TensarTech® TR2

Jeśli w ramach robót potrzebna jest budowla tymczasowa, taka jak ściana oporowa czy przyczółek mostowy, względy praktyczne i ekonomiczne zazwyczaj przeważają nad estetycznymi. System TR2 został opracowany z myślą o konstrukcjach tymczasowych, wyróżniających się nieskomplikowanym montażem, nachyleniami lica od 60° do 90° oraz niższymi kosztami w porównaniu z tradycyjnym betonem zbrojonym. Konstrukcje wznoszone w tym systemie mogą być również stosowane jako konstrukcje stałe, mające przejąć parcie gruntu w celu odciążenia istniejących budowli.

System składa się z modułów oblicowania z siatki stalowej – wyłożonych trwałym i bardzo wytrzymałym materiałem geotekstylnym – bezpiecznie połączonych ze zbrojącymi grunt georusztami jednokierunkowymi Tensar za pomocą zaprojektowanych przez naszą firmę wytrzymałych łączników typu „bodkin”. Nie zachodzi potrzeba stosowania zewnętrznego podparcia czy szalunku, gdyż siatki stalowe oblicowania są odpowiednio usztywnione, a podczas montażu utrzymuje je w miejscu georuszt i materiał zasypowy.

Konstrukcje w systemie TensarTech TR2 mają projektowany okres eksploatacji do 120 lat, mogą więc być stosowane również w charakterze konstrukcji przejmujących parcie gruntu. Dla okresów eksploatacji powyżej 60 lat stalowe elementy oblicowania są zazwyczaj ocynkowane. System może okazać się przydatny, gdy istniejący mur oporowy musi nadal funkcjonować, ale nie jest w stanie przenieść parcia, lub gdy zachodzi konieczność zredukowania parcia gruntu na budowle podziemne.

System TR2 stanowi ekonomiczne i szybkie rozwiązanie pozwalające na odciążenie istniejących konstrukcji lub wzniesienie tymczasowych murów oporowych

System TR2 został opracowany z myślą o konstrukcjach tymczasowych, wyróżniających się nieskomplikowanym montażem, nachyleniami lica od 60° do 90° oraz niższymi kosztami w porównaniu z tradycyjnym betonem zbrojonym. Konstrukcje wznoszone w tym systemie mogą być również stosowane jako konstrukcje stałe, mające przejąć parcie gruntu w celu odciążenia istniejących budowli.

TensarTech TR2® System

Rozwiązania w systemie TensarTechTR2 dostarczane są z pełnym wsparciem projektowym i doradztwem technicznym naszego zespołu wykwalifikowanych inżynierów. Dzięki użyciu zaawansowanego oprogramowania TensarSoil możemy dostarczyć  kompletny projekt objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej i uzupełniony usługą dostarczenia niezbędnych produktów, dzięki czemu mogą Państwo uzyskać kompletne rozwiązanie z jednego źródła.

Need help?