Down to content

Glasstex P

Tensar Glasstex P, zaprojektowany do wykonywania nakładek o minimalnej grubości 40 mm po zagęszczeniu, zapewnia nie tylko zbrojenie asfaltu, ale również absorpcję naprężeń i izolację przeciwwilgociową.

Glasstex to materiał kompozytowy składający się z siatki z pasów włókien szklanych połączonej z igłowaną nietkaną geowłókniną. Włókna szklane posiadają bardzo wysoki moduł sprężystości, charakteryzują się więc możliwością przejęcia znacznego obciążenia przy niewielkim odkształceniu. Właśnie ta cecha sprawia, że Glasstex P szczególnie dobrze nadaje się do przejmowania wysokich naprężeń w nakładkach asfaltowych, a zwłaszcza tych związanych ze spękaniami odbitymi, zdarzającymi się nieraz na spękanych podbudowach stabilizowanych cementem lub nad szczelinami nawierzchni betonowych.

 

Po nasyceniu bitumem podczas układania, geowłóknina spełnia również rolę izolacji, ograniczając wnikanie wody w niższe warstwy nawierzchni i redukując ich uszkodzenia.

Technologia zbrojenia warstw asfaltowych Tensar sprawdziła się w wielu inwestycjach na całym świecie – dostępnych jest wiele przykładów wcześniejszych zastosowań do analizy. Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów pomoże Państwu uzyskać kompletne rozwiązanie z jednego źródła. 

Zbrojenie warstw asfaltowych pełniące dodatkowe funkcje w nawierzchni

Tensar Glasstex , zaprojektowany do wykonywania nakładek o minimalnej grubości 40 mm po zagęszczeniu, zapewnia nie tylko zbrojenie asfaltu, ale również absorpcję naprężeń i izolację przeciwwilgociową.

Glasstex P

  • Możliwość zastosowania nawet w nakładkach tak cienkich jak 40 mm
  • Włókna o wysokim module zbroją nakładkę asfaltową
  • Włóknina nasączona bitumem absorbuje naprężenia
  • Włóknina impregnowana bitumem stanowi również trwałą barierę dla wody
  • Szczególnie skuteczny pod długotrwałym obciążeniem
  • Wszystko, co potrzebne można uzyskać z jednego źródła
     

Need help?