Down to content

Georuszty jednokierunkowe Tensar RE i UX

Firma Tensar oferuje szeroką gamę systemów do konstrukcji przyczółków mostowych, ścian oporowych, stromych skarp czy posadowień nasypów na materacach geokomórkowych.

Większość z nich opiera się na zastosowaniu jednego z najważniejszych elementów Technologii Tensar – georusztu jednokierunkowego Tensar, tworzącego warstwy gruntu zbrojonego.

Istnieją dwa typy georusztów jednokierunkowych firmy Tensar – RE oraz UX. Oba produkowane są z wybranych rodzajów polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Właściwości mechaniczne georusztów jednokierunkowych Tensar z uwzględnieniem pełzania były wnikliwie badane przez ostatnie 30 lat. Georuszty uzyskały niezależne certyfikaty potwierdzające ich przydatność do zastosowania w budowlach o projektowanym okresie eksploatacji długości 120 lat. Nasze georuszty jednokierunkowe są bardzo wytrzymałe i odporne. Ich wytrzymałość długoterminowa oraz współczynniki cząstkowe do określania wytrzymałości projektowej zostały dokładnie zbadane i udokumentowane. Dostępne są georuszty o różnych wytrzymałościach – wszystkie charakteryzują się długimi, wąskimi oczkami oraz sztywnymi, jednorodnymi węzłami. Pozwala to na silne zazębianie georusztów z materiałem zasypowym, czyniąc z nich kluczowy element systemów konstrukcji oporowych TensarTech. Nasze animacje mogą pomóc Państwu w zobrazowaniu sobie niezwykle ważnej roli, którą pełnią nasze georuszty.

Jednorodne węzły oraz sztywne żebra poprzeczne georusztów jednokierunkowych Tensar pozwalają na zastosowanie specjalnie zaprojektowanych łączników zapewniających bardzo silne połączenie z bloczkami modułowymi w konstrukcjach systemowych ścian oporowych TensarTech Wall. Systemy TensarTech wykorzystujące georuszty jednokierunkowe Tensar są objęte pełnym wsparciem technicznym oferowanym przez nasz zespół doświadczonych inżynierów. Mogą oni zaoferować Państwu dowolną formę współpracy – w tym wykonanie kompletnego projektu i dostarczenie niezbędnych materiałów – mającej na celu znalezienie optymalnego rozwiązania dla Państwa inwestycji.

Georuszty jednokierunkowe Tensar RE i UX

Właściwości mechaniczne georusztów jednokierunkowych Tensar z uwzględnieniem pełzania były wnikliwie badane przez ostatnie 30 lat. Georuszty uzyskały niezależne certyfikaty potwierdzające ich przydatność do zastosowania w budowlach o projektowanym okresie eksploatacji długości 120 lat. 

Kluczowy element konstrukcyjny systemów konstrukcji oporowych TensarTech

  • Wyjątkowa odporność na czynniki chemiczne

  • Potwierdzony certyfikatami projektowany okres eksploatacji długości 120 lat
  • Łączniki typu bodkin pozwalają na sprawne i pewne łączenie elementów
  • Rolki georusztu są wygodne i łatwe do wbudowania
  • Georuszty zaprojektowane tak, by silnie blokowały się z gruntem i materiałem zasypowym
  • Dostępne są materiały o różnych wytrzymałościach
  • Wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi wymogami certyfikowanych systemów kontroli jakości

Need help?