Down to content

Zabezpieczenie cieków wodnych i nadbrzeży

Rzeka, jezioro czy morze- każda inwestycja na brzegu wodnym napotyka pewne trudności. Przy pomocy georusztów Tensar, produktów do ochrony przed erozją oraz systemów TensarTech Wall, inżynierowie mogą zaproponować elastyczne, niezawodne i przyjazne dla środowiska systemy przeciwpowodziowe, które w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami mogą obniżyć koszty i czas budowy nawet do 50%.

Łatwe w montażu, ekonomiczne i bezpieczne dla środowiska nabrzeża i obmurowania brzegów rzecznych

Szybie i łatwe w montażu systemy murów TensarTech Wall składają się z bloku gruntu zbrojonego georusztami połączonego z betonowymi modułami oblicowania dostępnymi w szerokiej gamie wykończeń.

  • W porównaniu z konstrukcjami z betonu zbrojonego oszczędności czasu i środków mogą wynieść nawet 50%
  • Możliwość budowy bez dodatkowego podparcia czy korzystania z żurawi
  • Użycie materiałów zasypowych pozyskanych na miejscu pozwala na dalszą redukcję kosztów i ograniczenie wpływu inwestycji na środowisko
  • Dostępna jest szeroka gama estetycznych wykończeń lica, a moduły oblicowania mogą być prefabrykowane lub betonowane na placu budowy
  • Wszystkie elementy systemu są bardzo trwałe – projektowane tak, by miały 120-letni okres eksploatacji
     

Systemy opracowane z myślą o wymagających zastosowaniach jako ochrona wybrzeży morskich

System murów TensarTech Marine wykorzystuje moduły oblicowania w postaci betonowych bloków, które mogą być wykonane na placu budowy. Pierwszy pas zbrojenia z georusztu zostaje zabetonowany tak, by wystawał z tylnej ściany bloku. Podczas montażu właściwe zbrojenie z georusztu zostaje po prostu połączone z pasem wyjściowym za pomocą skutecznego łącznika typu „bodkin”, pozwalającemu na zachowanie pełnej wytrzymałości zbrojenia. System został zaprojektowany z myślą o ochronie brzegów narażanych na silne oddziaływanie fal.

Śródlądowe cieki wodne

Mury oporowe na ciekach wodnych, gdzie nie pojawia się silne oddziaływanie fal, można wznosić w systemach ścian z bloczków modułowych TensarTech Wall. Zastosowanie prefabrykowanych modułów oblicowania pozwala na budowę konstrukcji bez dodatkowego podparcia czy żurawi. Georuszty zbrojące grunt są trwale łączone z oblicowaniem za pomocą skutecznego łącznika polimerowego, pozwalającego na zachowanie pełnej wytrzymałości zbrojenia.

Łatwa instalacja Technologii Tensar pozwala zredukować czas i koszty budowy

Wykorzystując georuszty i geosyntetyki przeciwerozyjne Tensar oraz systemy murów TensarTech, projektanci mogą przewidzieć w projekcie niezawodne, uniwersalne i bezpieczne dla środowiska zabezpieczenia przeciwpowodziowe, które w porównaniu z tradycyjnymi metodami mogą zredukować nakłady środków i czasu nawet o połowę.

Zabezpieczenia przeciwerozyjne

Na wodach śródlądowych, takich jak rzeki, jeziora, zalewy czy rowy, często wystarczającą ochronę przeciwerozyjną zapewnia naturalna roślinność. Natomiast na obszarach szczególnie narażonych na czasowe przepływy o dużych prędkościach lub oddziaływanie fal, maty Tensar mogą zapewnić trwałą i ekonomiczną warstwę ochronną, z początku stabilizującą powierzchniową warstwę gruntu podczas wzrostu roślinności, a w dłuższej perspektywie zapewniającą trwałe zbrojenie systemu korzeni. Należąca do firmy Tensar firma North American Green oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń przeciwerozyjnych i wspierania wzrostu zieleni na zboczach. Szeroka gama wszechstronnych produktów, wiedza techniczna, zaawansowane technologie pomocnicze, współpraca z klientem i rosnący zasięg  geograficzny wyróżniają firmę North American Green spośród innych funkcjonujących na rynku.Need help?