Down to content

Tensar TriAx® TX-G

Gdy stworzyliśmy TriAx - modyfikując strukturę georusztu tak, aby zapewniała ona jeszcze wyższą skuteczność niż w przypadku georusztów dwukierunkowych Tensar - zauważyliśmy, że istnieje również zapotrzebowanie na geokompozyt łączący charakterystyczną dla georusztów wysoką skuteczność we wzmacnianiu podłoża z funkcją separacyjną spełnianą przez materiały geotekstylne. Taki materiał może być wykorzystywany na terenach o wysokim zwierciadle wody gruntowej czy grząskim podłożu oraz w przypadku, gdy stosowany jest materiał o niekorzystnym uziarnieniu.

Geokompozyt Tensar TriAx TX-G wykorzystuje zaawansowaną technologię TriAx (aby obejrzeć animowaną demonstrację, mogą Państwo kliknąć tutaj) i łączy ją z zaletami geowłókniny zespolonej ze strukturą georusztu. Zapewnia to właściwą filtrację i separację oraz zapobiega pogorszeniu funkcjonowania warstwy powodowanemu przez wnikanie drobnych cząstek gruntu między ziarna kruszywa.

Tensar TriAx® TX-G

Oczywiście geokompozyt TriAx TX-G jest objęty wsparciem technicznym oferowanym przez nasz zespół doświadczonych inżynierów. Wykorzystując nasze unikalne oprogramowanie TensarPave możemy przygotować dla Państwa każde opracowanie.

W porównaniu z tradycyjnymi technikami, Tensar zapewnia:

  • Doskonałe funkcjonowanie materiału na gruntach nasyconych
  • Dodatkową separację przy zastosowaniu kruszyw
  • Zmniejszenie grubości warstwy kruszywa nawet o 50%
  • Zmniejszenie głębokości wykopów
  • Ograniczenie nierównomiernych osiadań
  • Podniesienie nośności 
  • Możliwość skorzystania z kompleksowych usług projektowych 
  • Zmniejszenie trudności wbudowania materiału oraz ryzyka ponoszonego przez pracowników rozkładających materiał na gruntach wyjątkowo słabonośnych

Need help?