Parametry georusztu i projektowanie

by Zaneta Branna, on kwietnia 04, 2023

Sposób w jaki działa georuszt, a nie jego właściwości fizyczne, jest kluczowym czynnikiem przy projektowaniu warstw kruszywa stabilizowanych georusztem w nawierzchniach drogowych i platformach.

Jak omówiliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, parametry georusztu stabilizującego powiny być zawsze traktowane jako część całego systemu - korzyści, jakie przynosi georuszt, zależą raczej od tego, jak współdziała z otaczającymi go warstwami, a nie od jego właściwości fizycznych.

TensarPave7, najnowsza wersja naszego oprogramowania do projektowania, umożliwia projektantom wykorzystanie doświadczeń z 35 lat pełnowymiarowych badań w warunkach ruchu drogowego przeprowadzonych przez wiele wiodących światowych instytucji, które pozwoliły oszacować efekt stabilizacji kruszywa przy pomocy naszych georusztów.

W tej części „Na bieżąco informujemy” Jonathan Cook wyjaśnia, w jaki sposób oprogramowanie TensarPave bierze pod uwagę efektywność warstwy stabilizowanej georusztem w drogach i platformach roboczych.

Oparte o właściwości eksploatacyjne projekty mają zastosowanie zarówno do ulepszonych, jak i nieulepszonych nawierzchni dróg i platform, biorąc pod uwagę zarówno zarówno ruch budowlany, jak i docelowy ruch użytkowy. Celem jest uzyskanie zmniejszenia deformacji nawierzchni drogi pod obciążeniem dynamicznym od ruchu drogowego lub osiągnięcie wymaganej nośności pod obciążeniem stałym (np. palownica pracująca na tymczasowej platformie roboczej).

Podejście to uwzględnia wymagania projektu - w tym warunki gruntowe, przypadki obciążenia i dostępne kruszywa - oraz modeluje wpływ georusztu przy użyciu współczynników stabilizujących specyficznych dla georusztów Tensar. Daje to najbardziej efektywny projekt warstwy stabilizowanej georusztem pod względem grubości, rodzaju kruszywa i odpowiedniej odmiany georusztu.

Program TensarPave jest dostępny bezpłatnie dla projektantów uczestniczących w jednym z naszych warsztatów lub seminariów szkoleniowych. Nasz zespół projektowy i dział techniczny służą również radą i oferują weryfikację projektu. Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej.