Down to content

Oprogramowanie TensarPave 

Przy pomocy programu do projektowania TensarPave projektanci mają możliwość szybkiego projektowania konstrukcji nawierzchni, co w połączeniu z zastosowaniem georusztów Tensar do zbrojenia warstw niezwiązanych, umożliwia im osiąganie maksymalnych korzyści finansowych, dzięki znacznej redukcji grubości nawierzchni.

W celu nawiązania współpracy, dotyczącej specjalistycznego oprogramowania oferowanego przez naszą firmę, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 58 728 46 01 lub wypełnić poniższy formularz.

Na Państwo życzenie możemy także zaplanować spotkanie z naszym wykwalifikowanym inżynierem w celu rozwiązania problemu.