Down to content

Posadowienie nasypów

Nasypy, będące jednym z kluczowych elementów inwestycji komunikacyjnych, muszą być posadowione na twardym i nośnym podłożu. Posadowienie nasypów na słabych i trudnych gruntach może wymagać rozwiązania wielu problemów. Firma Tensar oferuje jednak wiele rozwiązań, dzięki którym można uniknąć kosztownej wymiany gruntów lub palowania.

Jak Tensar może Państwu pomóc?

System materacy geokomórkowych TensarTech Geocell Mattress to rozwiązanie, które warto zastosować wszędzie tam, gdzie do kluczowych celów należą: zapewnienie stateczności, ograniczenie nierównomiernych osiadań, redukcja ogólnych osiadań konstrukcji i poziomych przemieszczeń gruntu w podłożu. Materac, zwykle o grubości 1m, jest bardzo szybko konstruowany na miejscu poprzez wypełnienie kruszywem otwartej, ciągłej struktury geokomórek wykonanych z georusztów. Materac umożliwia bardzo łatwą instalację drenażu pionowego, znacznie przyspieszającego proces konsolidacji gruntu.

Geotkaniny o wysokiej wytrzymałości Basetex mogą być zazwyczaj wbudowane w jednej warstwie, aby wzmocnić podstawę nasypu i zapewnić dodatkową stateczność na wypadek wystąpienia głęboko położonych płaszczyzn poślizgu. Mogą być stosowane w celu zredukowania lub uniknięcia długich przestojów związanych z etapowym wznoszeniem nasypu, co pomaga w oszczędnym i terminowym wykonaniu prac. Mogą również być stosowane do przesklepiania pustek w podłożu na terenach górniczych i na gruntach narażonych na wietrzenie.

Budowa nasypów na słabych gruntach

Posadowienie nasypów na słabych i trudnych gruntach może wymagać rozwiązania wielu problemów. Firma Tensar oferuje jednak wiele rozwiązań, dzięki którym można uniknąć kosztownej wymiany gruntów lub palowania.

Korzyści

Stosowanie niniejszych metod przynosi wiele korzyści w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami bez wzmocnienia posady nasypu:

  • Ograniczenie nierównomiernych osiadań: bez konieczności palowania
  • Korzyści finansowe i ekologiczne: w porównaniu z wydobyciem i wymianą gruntu
  • Szybsze wykonanie: nasze metody pozwalają na bardzo szybkie wznoszenie nasypu, często bez potrzeby prowadzenia prac etapowo
  • Realizacja założeń dotyczących czasu i kosztów: przewidywalny czas przebiegu robót i ograniczenie osiadań bez konieczności wykonania kosztownych pali sprawiają, że Państwa prace będą przebiegały zgodnie z harmonogramem

Cokolwiek Państwo projektują - chętnie pomożemy

Innowacyjna technologia Tensar była już wykorzystana w wielu projektach na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne – doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Ponadto, regularnie organizujemy na całym świecie darmowe warsztaty.

Need help?