Down to content

Posadowienia na palach

Kiedy zachodzi potrzeba wzniesienia nasypu na tak grubej warstwie gruntów słabonośnych, że wymiana gruntu nie wchodzi w grę, a dodatkowo nie można dopuścić do wystąpienia żadnych poważniejszych osiadań – na przykład w pobliżu delikatnych budowli – zazwyczaj wykonuje się głębokie posadowienie na palach lub kolumnach z betonu wibrowanego (VCC), zapewniające oparcie na położonej głębiej warstwie nośnej. Tradycyjnie do równomiernego przekazania obciążeń na pale wykorzystywało się kosztowne płyty betonowe; jednakże w większości przypadków najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest platforma przekazująca obciążenia LTP (ang. Load Transfer Platform).

Jak można wykorzystać georuszty i geotkaniny Basetex firmy Tensar? 

Istnieją dwa typy platform LTP, w zależności od mechanizmu pracy platformy. Pierwszy to TensarTech Plateau - mechanizm „wzmocnionego przesklepienia”, drugi - mechanizm „napiętej membrany”. Platforma pracująca według mechanizmu „wzmocnionego przesklepienia" wykonana jest z warstwy kruszywa dobrej jakości, sztywno zablokowanego przez wielowarstwowe zbrojenie georusztami Tensar. Platforma pracująca według mechanizmu „napiętej membrany" pozwala na zastosowanie kruszywa niższej jakości. W tym przypadku spód platformy jest zbrojony dwoma ułożonymi prostopadle warstwami geotkaniny o wysokiej wytrzymałości Tensar Basetex, które napinając się między głowicami pali utrzymują konstrukcję.

Platforma przekazująca obciążenia LTP – ograniczenie osiadań

Zastosowanie platformy przekazującej obciążenia Tensar LTP może przynieść wiele korzyści

Zastosowanie platformy przekazującej obciążenia Tensar LTP może przynieść wiele korzyści

  • Minimalne osiadania: uniknięcie opóźnień spowodowanych oczekiwaniem na konsolidację gruntu

  • Redukcja kosztów: platforma LTP jest rozwiązaniem bardzo oszczędnym w porównaniu do kosztownych płyt i ław betonowych.

  • Szybsza konstrukcja: wbudowanie obu rodzajów platform LTP jest szybkie i tanie

  • Posadzki betonowe: platformy LTP działające według mechanizmu „wzmocnionego przesklepienia” były z powodzeniem stosowane bezpośrednio pod posadzkami żelbetowymi, co pozwalało na ograniczenie prac projektowych oraz znaczne zmniejszenie wymagań dotyczących zbrojenia – zastąpienie giętych prętów zbrojeniowych siatkami stalowymi pozwoliło na ograniczenie czasu i kosztów pracy zbrojarzy.

  • Sprawdzone, pewne rozwiązanie: zastosowanie rozwiązań opartych na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniach firmy Tensar w dziedzinie wzmacniania podłoża

Need help?