Down to content

Zbrojenie warstwy ochronnej

Prowadzenie torów kolejowych przez podłoża o niskiej nośności sprawia, że często podtorze nie jest w stanie zapewnić skutecznego podparcia dla podsypki, co nieubłaganie prowadzi do odkształcenia warstwy tłucznia i zakłócenia geometrii toru. Do poprawy nośności można doprowadzić przez stabilizację chemiczną lub wgłębną wymianę gruntu na grubą podbudowę z kruszywa. Obie te metody są jednak bardzo kosztowne i czasochłonne.

Niezależne certyfikaty

Georuszty tensar TriAx® otrzymały od firmy Network Rail, państwowego zarządcy infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii, certyfikat dopuszczający je do zastosowania w stabilizacji konstrukcji nawierzchni kolejowej.

Cokolwiek Państwo projektują – chętnie pomożemy

Innowacyjna technologia Tensar była już wykorzystywana w wielu inwestycjach kolejowych na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne – doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Ponadto regularnie organizujemy darmowe warsztaty.

Sprawdzone rozwiązanie

Od początku lat 80-tych georuszty firmy Tensar są stosowane przez zarządców sieci kolejowych na całym świecie. Materiały były również poddawane wnikliwym, niezależnym badaniom, które wykazały, że technologia Tensar może dwukrotnie zwiększyć nośność warstwy ochronnej w porównaniu do warstwy niezbrojonej o tej samej grubości.

Cokolwiek Państwo projektują – chętnie pomożemy

Innowacyjna technologia Tensar była już wykorzystywana w wielu inwestycjach kolejowych na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne – doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Ponadto regularnie organizujemy darmowe warsztaty.

Wzmocnienie posadowienia toru dzięki zastosowaniu georusztów Tensar

Stabilizacja warstwy ochronnej podtorza przy pomocy georusztów Tensar® TriAx® może znacznie opóźnić osiadanie podtorza i wydłużyć okresy pomiędzy kolejnymi pracami utrzymaniowymi.

Wprowadzenie warstwy kruszywa zbrojonego georusztem pod warstwą podsypki przynosi kilka korzyści:

  • Redukcja grubości warstwy: badania wykazały, że dzięki zastosowaniu georusztów Tensar grubość warstwy ochronnej może być zmniejszona nawet o jedną trzecią przy zachowaniu tej samej nośności.
  • Niższe koszty budowy: ograniczenie objętości wykopów, ilości materiału odwożonego na odkład oraz kruszywa dowożonego spoza placu budowy może przynieść znaczące oszczędności.
  • Redukcja emisji związków węgla: znaczne zmniejszenie grubości warstwy kruszywa może prowadzić do poważnej redukcji emisji CO2.
  • Wydłużenie cyklu prac utrzymaniowych: dzięki lepszemu posadowieniu podsypki można znacząco wydłużyć odstępy między kolejnymi pracami utrzymaniowymi.

Need help?