Down to content

Stabilizacja podłoża dzięki materacom geokomórkowym TensarTech® Stratum®

W przypadku gruntów słabonośnych, gdy drogie palowanie lub inne głębokie posadowienia nie są opłacalne, system materaców geokomórkowych TensarTech® Stratum® stanowi alternatywne podejście do problemu posadowienia nasypu, często pozwalając na redukcję kosztów i czasu budowy.

W przypadkach, gdy nowe nasypy umiejscawiane są na słabonośnym lub niejednorodnym podłożu – w tym na składowiskach odpadów i terenach poprzemysłowych – system TensarTech Stratum tworzy sztywną, głęboką na 1 metr platformę, która minimalizuje nierównomierne osiadanie, redukuje przemieszczenia poziome i zwiększa nośność, zapewniając stateczność umożliwiającą przyspieszone wbudowanie materiału zasypowego.

Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba wykonywania wykopów i usuwania gruntu; materac geokomórkowy konstruowany jest bezpośrednio na gruncie słabonośnym i wypełniany kruszywem w celu stworzenia sztywnej platformy. System TensarTech Stratum to ciągła konstrukcja o strukturze komórkowej, błyskawicznie montowana na placu budowy przy użyciu podstawy z georusztów Tensar TriAx® oraz ścian komórek z georusztów jednokierunkowych Tensar, połączonych na przecięciu za pomocą prostych prętów lub szpilek polimerowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, materac może swobodnie pomieścić dreny pionowe, przyspieszające konsolidację gruntu.

Rozwiązania materaców geokomórkowych w systemie TensarTech Stratum dostarczane są z pełnym wsparciem projektowym i doradztwem technicznym naszego zespołu wykwalifikowanych inżynierów. Mogą oni dostarczyć Państwu każdy rodzaj opracowania: od darmowych zaleceń dotyczących zastosowania produktu aż po projekt objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej, dzięki czemu mogą Państwo uzyskać kompletne rozwiązanie z jednego źródła.

Kompleksowy system umożliwiający posadowienie nasypów nawet przy najbardziej niekorzystnych warunkach gruntowych

System materaców geokomórkowych TensarTech® Stratum® zwiększa stateczność budowli. Potwierdzono, że redukuje on zarówno przemieszczenia poziome, jak i całkowite osiadanie, a przy tym sprawia, że osiadanie przebiega w sposób równomierny i kontrolowany.

System posadowień na materacach geokomórkowych TensarTech® Stratum®

  • Błyskawiczna konstrukcja
  • Nierzadko możliwość uniknięcia wydobycia i wymiany gruntów
  • Opłacalna alternatywa dla palowania i innych metod wzmacniania podłoża
  • Równomierne i kontrolowane osiadanie
  • Możliwość poprawy nośności słabych gruntów
  • W połączeniu z drenami pionowymi – zapewnione odwodnienie poprzeczne
  • Redukcja strat materiału zasypowego w słabym podłożu
  • Pełen zakres usług projektowych
  • Wszystko, co potrzebne można uzyskać z jednego źródła

Need help?