Down to content

Basetex – tkaniny o wysokiej wytrzymałości

W przypadku wznoszenia nasypów na gruntach słabonośnych lub podłożu zawierającym podziemne pustki grożące zapadaniem może pojawić się zapotrzebowanie na zbrojenie podstawy geosyntetykiem o wysokiej wytrzymałości. Gama geotkanin Basetex została opracowana w celu zapewnienia wytrzymałości niezbędnej do osiągnięcia stateczności budowli.

Jedną z charakterystycznych cech tkanin Basetex jest to, że podczas tkania materiału wątek jest wprowadzany w taki sposób, iż przędza zachowuje kształt liniowy, dzięki czemu osiąga pełną wytrzymałość na rozciąganie bez kojarzonego z tkaninami zjawiska wstępnego wydłużenia materiału.  Poliester wykazuje się wyjątkowo niskim pełzaniem i wysokim modułem sprężystości.

 

Poprawnie wbudowana tkanina Basetex może zapewnić dodatkową stateczność na wypadek wystąpienia głęboko położonych płaszczyzn poślizgu, a zatem pozwala uniknąć etapowego przebiegu budowy i przekroczenia budżetu lub terminu oddania inwestycji. Jeśli charakter inwestycji wyklucza pojawienie się znacznych osiadań, może zajść potrzeba posadowienia nasypu na palach, a w takim wypadku z zastosowaniem tkaniny Basetex można stworzyć platformę przenoszącą obciążenia LTP (ang.  Load Transfer Platform) działającą na zasadzie mechanizmu „napiętej membrany”. Rozwiązanie to zapewni przekazanie obciążeń nasypu na oczepy pali, a jest mniej kosztowne i szybsze niż budowa platformy żelbetowej. Na obszarach zagrożonych wystąpieniem pustek – na przykład na obszarach górniczych lub podłożach podatnych na krasowienie – Basetex może zapewnić wczesne sygnały ostrzegające o pojawieniu się pustki lub stanowić trwałe rozwiązanie problemu.

Reliable high strength reinforcement for embankment foundations

Tkanina Basetex może zapewnić dodatkową stateczność na wypadek wystąpienia głęboko położonych płaszczyzn poślizgu, a zatem pozwala uniknąć etapowego przebiegu budowy i przekroczenia budżetu lub terminu oddania inwestycji.

Basetex – tkaniny o wysokiej wytrzymałości

Jako firma o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie wzmacniania podłoża oferujemy pełne wsparcie dotyczące zastosowań tkanin Basetex, a nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów może dostarczyć kompletne projekty, stanowiące kompleksowe rozwiązania problemów zbrojenia podstawy nasypu. 

 

Need help?